Trakeostomi

På bilden visas ett trakbord, eller sugbord som det också kallas. På detta rullbord finns material och hjälpmedel som behövs för att vi ska kunna sköta om din trakeostomi.

Övre hyllan: Instrument som används för att kunna göra rent kring trakeostomat: sax, peang och pincett. Här finns en så kallad kufftrycksmätare för att kunna blåsa upp trakkuffen samt kontrollera kufftrycket. Kuffen är en sorts uppblåsbar manschett som gör att du bara andas genom trakkanylen. Handskar och kompresser är bra att ha nära till hands. En plastflaska med kranvatten används för att spola rent sugslangen efter en rengöring av trakeostomin. Natriumklorid inhaleras (andas in) med hjälp av en inhalationsapparat. Dessa natriumkloridinhalationer hjälper till att hålla slemmet, som finns i luftvägen, löst, så att det enkelt kan hostas eller sugas upp. Natriumkloridinhalationerna hjälper även till att hålla slemhinnan i luftvägen fuktig.

Nedre hyllan: Fukt-värmeväxlare ("trak-näsor") finns alltid inne på patientsalen. En så kallad trak-näsa (konstgjord näsa som värmer och fuktar inandningsluften) ska alltid användas och sitta på trakeostomin. Den kan behöva bytas flera gånger varje dag, så det finns ofta många trak-näsor inne på rummet. Material för munvård finns också tillgängligt: munvårdspinnar, som används för att göra rent i munnen samt fukta slemhinnan i munhålan, och vaselin för att smörja läpparna så att de inte blir torra. Material för en akut situation finns alltid nära till hands, som till exempel en extra trakeostomi och instrument för att hålla fri luftväg.

Ovanför trakbordet sitter sugapparaten, som drivs av luft. Trakeostomin behöver sugas ren när det är mycket slem i luftvägen. Då används en sugkateter som förs ner i trakeostomin, och slemmet sugs upp.

På bilden syns också den specialsäng som du får ligga i efter operationen. På sängen sitter en apparat som läser av den invasiva dopplern (sätts in i kroppen i samband med operationen), som används för att kontrollera lambån.