Uppföljning

Efter din behandling följs du upp var tredje månad genom att ta PSA-prov. Detta fortsätter du med under de första 2 åren efter behandling. År 3-5 efter behandling sker provtagning var sjätte månad. Efter 5 år sker provtagningen årligen.

Uppsalapatienter följs upp på onkologen vid Akademiska sjukhuset. Patienter från annan landsting eller region följs upp på hemorten.

När det är dags för att ta prov får du en kallelse. Därefter ringer vi upp dig med resultatet. Om det behövs kan du även få komma på återbesök.