Rehabilitering

Det är kontaktsjuksköterskorna inom Akademiska sjukhuset som håller samman vård- och rehabiliteringsinsatserna runt dig som cancerpatient och dina anhöriga. Kontaktsjuksköterskorna är tillgängliga på telefon under dagtid för att bland annat svara på frågor om utredning, behandling och om rehabiliteringsarbetet.

Inom de vårdenheter där du behandlas för prostatacancer har du alltid tillgång till uroterapeut, fysioterapeut och kurator. De kan erbjuda rådgivning och rehabiliteringsinsater efter behov.

Samtalsstöd och rådgivning av kurator

Kurator erbjuder samtalsstöd både till dig som är patient och dina anhöriga. Du kan också få hjälp med information och rådgivning angående ekonomi, juridik mm.

Urologens kurator erbjuder också rehabiliterande gruppverksamhet. Två gånger per år startar en grupp i stresshantering med yoga, mindfulness och samtal kring oro, nedstämdhet och krisreaktioner utifrån kognitiv modell.

Utveckling av cancerrehabilitering

Inom Akademiska sjukhuset pågår sedan drygt ett år ett arbete med att kartlägga och utveckla all cancerrehabilitering inom och utanför sjukhuset. För att få en bra rehabilitering ska patientens och anhörigas livssituation ses över och då få ett samarbete med primärvården, Uppsala kommun, Regionalt cancercentrum i Örebro och Uppsala, patientföreningar, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, trossamfund, skolan med flera. Stöd och rehabilitering ska innefatta livets alla delar och alltså utgå från hur patienten lever.