Första besök

Din kontaktbok

Vid ditt första besök får du en kontaktbok. I den finns plats för att fylla i fakta om din sjukdom eller för planerade undersökningar, behandlingar och kontroller. Du kan fylla i den själv eller med hjälp av din läkare eller kontaktsjuksköterska.

Kontaktsjuksköterskor

Under utredningen har du som patient hjälp av en kontaktsjuksköterska, som är tillgäng för att besvara kompletterande frågor, ordna tider och samordna utredning och behandling. Se kontaktuppgifter.

Kontaktsjuksköterskorna finns här för att lotsa dig och dina anhöriga genom vården och ge dig information och rådgivning gällande diagnos och behandling. Målet är att skapa kontinuitet, trygghet, delaktighet och att fungera som ett stöd för dig och dina närstående genom hela vårdförloppet.

Undersökning och provtagning

Innan en diagnos kan säkerställas görs olika undersökningar. Under ditt första besök till oss får du träffa en urolog som undersöker prostatakörteln och eventuellt tar prover. Provtagning görs med ultraljud. På så sätt kan vi se prostatan och ta prover från bestämda ställen i körteln. Det är den sammanlagda bilden av dessa undersökningar som ger diagnosen. Läs mer under Utredning.