Morbus de Quervain

Tillståndet kalls även stenoserande tendovaginit. Inflammationen ger smärta när man rör tummen. Det kan orsaka problem med att lyfta, greppa, ta ett mjölkpaket med mera. Smärtan finns på handens ryggsida ovanför tumbasen.

Vad är orsaken?

Repeterande eller ovana rörelser med tummen leder till en inflammation vid  första sträcksenefacket vilket då svullnar. Ibland hittar man ingen orsak till symptomdebuten.

Vilka drabbas?

Alla kan drabbas. Det är fler medelålders kvinnor och ammande mödrar som drabbas.

Vad kan du göra?

Undvika belastning av tummen, vila, avlasta. Smärtstillande läkemedel. Det finns receptfria antiinflammatoriska läkemedel på apoteket där du även kan köpa en stödskena.

Vad kan husläkaren göra?

Undersöka och säkerställa diagnos. Man kan då få en handskena utprovad. En annan bra behandling är att får en kortisoninjektion med lokalbedövningsmedel som man sprutar direkt ner i senfacket. Det kan göra ont 2-3 dagar efter injektionen men därefter minskar svullnaden och man blir oftast smärtfri. Om det här inte hjälper kan husläkaren skicka en remiss till oss.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Arbetsterapeuten provar ut en välanpassad viloskena (ortos). Du får information hur du kan arbeta utan att anstränga tummen. Sjukgymnastik har ingen lindrande effekt.

Vad kan en specialist göra?

Vi kan operera relativt enkelt med bara lokalbedövning. Man blir sydd och får ett bandage som ska sitta i cirka två veckor. Det är tillåtet att använda handen även under bandagetiden men man bör undvika extremt tung belastning. Sjukskrivningslängden varierar beroende på arbete, men överskrider sällan 3 veckor.

Vilket resultat kan förväntas efter behandling?

Resultatet är oftast bra. Du blir snabbt smärtfri. Svullnad kring operationsområdet försvinner efter 4–6 veckor. Känselnedsättning kring såret och utmed tummens ryggsida är inte ovanligt. Orsaken är att nerven som försörjer detta område hållits undan under operation och därmed fått en liten tryckskada. Nerven återhämtar sig efter några veckor.

Läs mer