Utredning

Innan en diagnos kan säkerställas görs olika undersökningar. De kan bland annat bestå av röntgen, gastroskopi och vävnadsprover. Det är den sammanlagda bilden av dessa undersökningar som ger diagnosen.

MDK - multidisciplinär konferens

För att uppnå bästa behandlingen för just dig samarbetar flera olika specialiteter. I samband med detta träffas onkologer, kirurger, radiologer och sjuksköterskor på en så kallad multidisciplinär konferens (MDK) för att diskutera behandlingen av din tumör.

MDK-konferensen efterföljs av en gemensam mottagning på torsdag förmiddag för att underlätta snabb start av den individuella behandlingsplanen, oftast inom två veckor från diagnos. Vid denna medverkar representanter från alla professioner och det finns möjlighet till kompletterande undersökningar, t.ex. gastroskopi eller röntgen.