Uppföljning

Återbesök efter operation

4-6 veckor efter operationen får du komma på återbesök till kirurgmottagningen. Vid frågor innan dess går det bra att du hör av dig till din kontaktsjuksköterska.

Avstämningar

Du kommer att kallas till avstämning för att säkerställa att du mår bra. Uppföljningar bokas in 6, 12 och 24 månader efter att du behandlats hos oss. Vi kommer då överens om dina besök och var de ska ske, på Akademiska sjukhuset eller ditt hemsjukhus (om du kommer från annat län).

Röntgenundersökning efter cytostatika och strålning

Efter att du fått cytostatika/strålning görs ytterligare röntgenundersökningar för att utvärdera behandlingens effekt. Detta görs oftast i form av en skiktröntgen (CT).

Stöd efter diagnos och behandling

Att veta hur känslor och reaktioner kommer att yttra sig vid ett cancerbesked går inte att förbereda sig på i förväg. Många människor upplever vid beskedet att deras livssituation plötsligt förändras, oavsett hur livet samt det sociala nätverket ser ut i övrigt. Existentiella tankar uppstår, och det finns inte något rätt eller fel i känsloyttringar. Att hamna i kris av olika grad drabbar många människor i denna situation, och att då få träffa en utomstående person för att kunna bearbeta krisen samt få råd och stöd kan vara betydelsefullt.

Kurator

De patienter på kirurgkliniken som får besked om en cancersjukdom får i samband med läkarbesöket erbjudande om kontakt med klinikens kurator för samtal samt extra stöd och hjälp. Även närstående kan få denna samtalskontakt vid behov.

Kuratorn kan även bistå med information som inte har med sjukdom eller medicin att göra, till exempel närståendepenning, socialförsäkringsfrågor och synpunkter på vården. Kuratorn kan även förmedla kontakt med annan instans som exempelvis kurator på vårdcentral, kontakt med psykiatri eller socialtjänst.

Kontaktuppgifter till kurator

Sjukhuskyrkan

Det finns även möjlighet för de som önskar att få kontakt med sjukhuskyrkan som är samlingsnamnet för kyrkornas och samfundens gemensamma arbete på sjukhuset. Sjukhuskyrkan erbjuder stöd till dig. Läs mer om sjukhuskyrkan.