Sök vård hos oss

Så söker du vård

I första hand är det husläkare som skickar remiss till oss. Om diagnos inte redan är ställd ordnar vi tid för de undersökningar som saknas och du blir kallad av oss, ofta via telefon, för ett första besök.

Ny medicinsk bedömning

Om du vill att Akademiska sjukhuset ska ombesörja en ny medicinsk bedömning, tidigare kallad second opinion, ska du vända dig till din läkare eller någon annan som jobbar på den mottagning där du fått din första bedömning.

En ny medicinsk bedömning innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.