Du som ska operera matstrupen

Matstrupen är hos en vuxen person ett ca 25-30 cm långt muskelrör som på insidan är klädd med en slemhinna. Om matstrupen behöver tas bort i samband med en canceroperation, kan den ersättas genom att flytta upp magsäcken. Efter ett sådant ingrepp kan du svälja på vanligt sätt men måste äta mindre portioner, då magsäcken gjorts om till ett transportrör och därmed inte längre kan lagra större mängder föda.

Inför operation

Du kommer att kallas till kirurgkliniken för en inskrivning inför operation. Då får du träffa kirurg, narkosläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Om du fått onkologisk behandling före operationen brukar den planeras till ca 4-6 veckor efter sista behandlingen på onkologen.

Inskrivning

De flesta inskrivningar sker på vår operationsförberedelseenhet, avdelning 70F2, våning 3. Där anmäler du dig hos vår avdelningssekreterare. Du kommer sedan få träffa en sjuksköterska, sjukgymnast, kirurg och narkosläkare samt ta EKG och blodprover. Inskrivningen tar ca 4 timmar. Om du inte ska opereras i anslutning till inskrivningen får du åka hem och får ett datum när du ska återkomma för din operation.

Att ersätta matstrupen

Matstrupen är hos en vuxen person ett ca 25-30 cm långt muskelrör som på insidan är klädd med en slemhinna. Matstrupen börjar omedelbart efter svalget, i höjd med struplocket och avslutas med övre magmunnen. Om matstrupen behöver tas bort i samband med en canceroperation, kan den ersättas genom att flytta upp magsäcken. Efter ett sådant ingrepp kan du svälja på vanligt sätt men måste äta mindre portioner, då magsäcken gjorts om till ett transportrör och därmed inte längre kan lagra större mängder föda.

Att ta med till sjukhuset

Ta med dig toalettsaker, inneskor, strumpor, morgonrock eller andra sköna kläder. Mobiltelefon får användas på avdelningen men med ett säkerhetsavstånd på minst en meter från medicinteknisk utrustning. Lämna smycken och värdesaker hemma. Det finns lås till den garderob du kommer att få vid sängen. Lås in dina tillhörigheter när du inte är vid sängen, sjukhuset ansvarar inte för dessa. Det är tillåtet att ha med egen radio/mp3 men använd hörlurar så att inte andra patienter störs. Gratis WiFi finns på sjukhuset.

Om du har hjälpmedel/speciella läkemedel hemma för att klara ditt dagliga liv är det bra om du tar med dessa till avdelningen, t.ex. hörapparat, andningshjälpmedel, ögondroppar, inhalatorer etc.

Du som kommer från ett annat län

Har du frågor angående boende för närstående, parkeringsmöjligheter eller övriga kommunikationer är du välkommen att höra av dig till avdelning 70A2.

Kvällen före operation

Du får äta och dricka som vanligt fram till midnatt. Efter kl 24 får du inte äta. Det går bra att dricka vatten fram till kl 06 på morgonen. Eventuella läkemedel tas enligt narkosläkarens ordination.

Kvällen före operationen och på operationsdagens morgon ska du duscha kropp och hår med en klorhexidintvål som är lätt bakteriedödande. Smycken, smink och nagellack ska avlägsnas.

Mer information får du av inskrivande sjuksköterska.

Blodförtunnande läkemedel

Du kommer att få en spruta i benet eller magen som heter Klexane. Det är ett lätt blodförtunnande läkemedel som minskar risken för blodproppar i samband med operationen. Den första sprutan får du kvällen före operationen och du kommer sedan att få den dagligen under minst 14 dagar. Din läkare bestämmer om du behöver förlängd behandling.

På operationsdagen

Så går operationen till

Operationen tar i genomsnitt 5-6 timmar. Din läkare kommer att berätta för dig hur just din operation kommer att gå till. Under operationen är du sövd.

Du kommer att få en hel del slangar som leder från kroppen. Dessas avlägsnas vartefter du återhämtar dig från operationen. De slangar du eventuellt kommer ha när du vaknar är:

Central venkateter (CVK), som sitter på halsen och leder in i blodbanan. Genom den får du näring och läkemedel den första tiden.

Epiduralanalgesi (EDA), en tunn slang som förs in mellan kotorna i ryggen till epiduralrummet. Detta görs på operation av narkosläkare innan du sövs. Denna slang är sedan kopplad till en pump som kontinuerligt ger smärtstillande och bedövande läkemedel. Denna smärtbehandling brukar man vanligtvis ha i ca 5 dygn.

Ventrikelsond: En slang som sitter genom näsan och ner i magsäcken eller tunntarmen för att leda bort magsaft. Den sätts när du är sövd och behöver sitta kvar en tid efter operationen för att avlasta i det opererade området.

Urinkateter: En slang som sitter inne i urinblåsan, via urinröret. Denna sätts när du är sövd. Katetern avlägsnas efter att EDA-behandlingen avslutas. Detta eftersom urinblåsan inte fungerar som vanligt, p g a bedövningen.

Syrgasslang: En grimma som sitter i näsborrarna och ger extra syre, slangen avlägsnas när du kan syresätta blodet själv.

Dränage: Slangar som leder vätska och luft från operationsområdet i buk, bröstkorg och hals. Den slang som leder ut från lungsäcken kan vara kopplad till en sug vilket medför att det brusar lite. Dränagen tas bort efter ca 5-7 dagar.

Efter operation

Intensivvårdsavdelning

Första dygnet efter operationen kommer du eventuellt att vårdas på en intensivvårdsavdelning. Det går bra för närstående att ringa för att höra hur du mår.

Telefon: 018-611 48 40

Postoperativ uppvakningsavdelning

Om intensivvård inte krävs vårdas du på uppvakningsavdelningen första natten efter operationen.

Telefon: 018-611 48 32

Vårdavdelning 70A2

När du är stabil efter operationen kommer du tillbaka till vårdavdelningen. Den närmaste tiden efter operationen kommer du att successivt bli piggare.

Telefon: 018-611 46 65

Aktivitet

Det är viktigt att du så ofta du orkar sitter uppe eller rör på dig. Promenera gärna i korridoren. Vårdpersonalen hjälper dig förstås tills du känner dig stark nog att vara uppe på egen hand. Du kommer att instrueras regelbundet av sjukgymnasten under den första tiden. Aktivitet är oerhört viktigt för att minska risken för komplikationer som lunginflammation och blodproppar. Aktivitet minskar även risken för förstoppning.

Andning

Det är viktigt att du använder den pipa du fått av sjukgymnasten vid inskrivningen att blåsa i regelbundet. Andningsträningen hjälper till att få upp slem som eventuellt bildats under operationen och minskar risken för lunginflammation. Ofta behövs regelbunden inhalationsbehandling den första tiden.

Om du behöver hosta så använd en kudde som stöd över såret på magen.

I vissa fall kan stämbanden ha påverkats under operationen vilket kan leda till heshet. Detta går i regel tillbaka men kan hålla i sig ett par månader.

Kost

Den första tiden efter operationen kommer du att vara helt fastande och kommer därför att få näringsdropp. När du får börja inta föda startar man försiktigt med lite vätska. Upptrappningen sker därefter successivt och du kommer slutligen att få äta små portioner flera gånger per dag. Innan du skrivs ut kommer du att få träffa en dietist som ger dig råd om hur du ska äta när du kommer hem.

Läs mer om kost och exempel på lämplig mat efter operation

Återbesök efter operationen

4-6 veckor efter operationen får du komma på återbesök till kirurgmottagningen. Vid frågor innan dess går det bra att du hör av dig till din kontaktsjuksköterska.

Du kommer därefter att kallas för regelbundna kontroller efter din behandling.

Tilläggsbehandling efter operationen

Beroende på vad den mikroskopiska undersökningen visar kan det bli aktuellt med tilläggsbehandling efter operationen.