Du som ska få strålbehandling

Vilka möter jag vid mitt besök?

Du kommer att träffa sjuksköterskor och läkare på strålbehandlingsavdelningen under vårdtiden hos oss, samt sjuksköterskor på dagvårdsavdelningen. Om du deltar i en klinisk läkemedelsstudie kommer du att ha mycket kontakt med den forskningssjuksköterska som är ansvarig för din prövning.

Läkare i gruppen

Vi som arbetar på sektionen för onkologi är specialister i onkologi. Vi arbetar i team och diskuterar utredning och behandling löpande samt under de obligatoriska multidiciplinära konferenserna. Vi eftersträvar, men kan inte garantera, kontinuitet i läkarkontakten. Den läkare du möter är inläst på din situation och ska vid osäkerhet ha diskuterat ert möte med kollegor inför besöket.

Strålbehandling av matstrupscancer

Behandlingens längd och omfattning avgörs efter att vi tagit ställning till dina utredningsresultat, och läkare träffat och samtalat med dig. Vi tar även hänsyn till vilket sjukdomsförlopp som kan förväntas hos just dig.

Ibland är operation den enda behandlingen men oftast ges cytostatika och strålning före operation och ibland även efter operation. Cytostatika och strålning kan ibland ges utan operation för att behandla tumören radikalt, särskilt när en operation inte är möjlig. Cytostatika eller strålning kan även användas för att lindra symtom när tumören inte går att få bort.

Strålbehandling av magsäckscancer

Strålbehandling har prövats mot magsäckscancer. Om den kombineras med cytostatikabehandling och ges efter operationen kan behandlingen minska risken för återfall. Strålbehandling kan i speciella fall utnyttjas för att lindra vissa sjukdomssymtom men kan dock inte bota magsäckscancer.

Reaktioner efter strålbehandling

De reaktioner som du kan få av behandlingen brukar komma efter cirka 2-3 veckor. Biverkningarna kommer att försvinna gradvis efter avslutad strålbehandling.

Hosta

När slemhinnorna i luftrören irriteras av behandlingen kan man få rethosta och besvär med slem som kan vara svårt att hosta upp. Besvären kan lindras av att dricka varm dryck. Slemmet tunnas ut så att det blir lättare att hosta upp. Vid stora besvär finns det läkemedel som lindrar, hostdämpande och slemlösande. Behandlingspersonalen kan hjälpa till med recept.

Sväljningsbesvär

Efter en tids strålbehandling kan slemhinnan i matstrupen irriteras av behandlingen, vilket är en normal strålreaktion. Det kan bli svårt att äta på grund av smärta, men det är ändå viktigt att få i sig näring under behandlingen. Besvären kan lindras med hjälp av lokalt verkande bedövningsmedel och smärtstillande läkemedel. Flytande Panodil/Alvedon i grädde är bra att ta en stund före varje måltid. Det kan underlätta om man mosar maten eller intar lättare föda såsom glass, ostkaka, kalvsylta, soppor m.m.

Illamående

Ett lätt illamående kan uppstå. Det kan du lindra med att äta små portioner och oftare, salt mat kan även lindra (t.ex kaviar, ansjovis, buljong). Du kan få hjälp med recept på läkemedel vid behov.

Trötthet

Trötthet är en vanlig reaktion på strålbehandling. Fysisk aktivitet kan minska besvären. Anpassa aktiviteterna till vad du orkar.

Hudrodnad

En lindrig hudrodnad kan uppkomma i det behandlade området. Fråga behandlingspersonalen om råd. Du kan smörja in området med mjukgörande oparfymerad hudlotion. Vid behov kan du behöva en kortisonkräm. Det är däremot viktigt att du inte smörjer direkt innan behandlingen. När du tvättar dig, använd mild tvål och klapptorka huden.Vistas gärna ute men undvik att sola bestrålad hud, skydda med kläder eller använd hög skyddsfaktor på solkrämen.