Du som ska få cytostatika

Skulle du efter utredningen diagnostiseras med matstrups- eller magsäckscancer där behandling med cytostatika (cellgifter) bedöms lämpligt ges behandlingen ofta på någon av onkologens avdelningar. Behandling med cytostatika kan även ges på onkologens dagvårdsavdelning (ODA).

Syftet med cytostatikabehandling kan skilja sig åt. Om du opererats för matstrups- eller magsäckscancer kan det hända att din läkare föreslår tilläggsbehandling med cytostatika. En annan orsak till cytostatikabehandling kan vara att lindra symtom när sjukdomen hunnit sprida sig (metastasera).

Vilka möter jag vid mitt besök?

Vi som arbetar på sektionen för onkologi är specialister i onkologi. Vi arbetar i team och diskuterar utredning och behandling löpande samt under de obligatoriska multidiciplinära konferenserna.

Mina utredningar och behandlingar

Cytostatika

Cytostatika (cellgifter) ges som behandling mot cancer. Den kan ges för att lindra symtom och bromsa sjukdomen, men också för att förstärka effekten av t.ex. kirurgi eller strålbehandling.
Läs mer om cytostatikabehandling på 1177.se

Blodtransfusion

Blodvärdet (Hb) kan sjunka som en följd av cytostatikabehandling (benmärgshämning). Att få en blodtransfusion är ett snabbt och säkert sätt att höja blodvärdet. Många känner sig påtagligt piggare efter en blodtransfusion.
Läs mer om blodtransfusion på 1177.se

Uppföljande undersökning

Efter att du fått cytostatika/strålning görs ytterligare undersökningar för att utvärdera behandlingens effekt.