Ditt första besök

Kontaktsjuksköterskor

Under utredningen har du som patient hjälp av en kontaktsjuksköterska, som är tillgäng för att besvara kompletterande frågor, ordna tider och samordna utredning och behandling. Se kontaktuppgifter.

Kontaktsjuksköterskorna finns här för att lotsa dig och dina anhöriga genom vården och ge dig information och rådgivning gällande diagnos och behandling. Målet är att skapa kontinuitet, trygghet, delaktighet och att fungera som ett stöd för dig och dina närstående.

Min vårdplan

Vid första besöket får du en vårdplan. I den kan du själv läsa om din sjukdom och behandling utifrån en individuellt anpassad information. Du kan själv och/eller tillsammans med vårdpersonal fylla i fakta om sjukdomen, planerade behandlingar och kontroller. Du kan också skriva in namnen på de personer du möter. Syftet med vårdplanen är att skapa trygghet och ge dig ökad möjlighet att vara delaktig i de beslut som fattas angående din vård. Behandlingen är individuell och kan skilja sig mellan patienter. Det kan kännas skönt att ha en närstående med vid besök och behandling.

Vi tycker att det är viktigt att du har så mycket information som möjligt, så att du kan förstå och ta ställning till de behandlingsalternativ som erbjuds. Det handlar ju om dig och vi tror att det ger styrka att veta. Om du så önskar har du rätt att få en förnyad medicinsk bedömning av annan vårdgivare under din sjukdomstid.

Har du frågor rörande din sjukdom och behandling kan du vända dig till din kontaktsjuksköterska, hon kan även förmedla kontakt med annan vårdpersonal såsom dietist, kurator, läkare etc.

Ta med vårdplanen till samtliga besök på sjukhuset. Vårdplanen är till för dig, vi hoppas att du får användning av den.

Information om matstrups- och magsäckscancer kan sökas på nätet: 1177.se och på cancerfonden.se.