Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kontakta oss

Du som är patient hos oss. Kontakta oss här:


Kontaktsjuksköterskor

Här kan du ställa frågor om din behandling, recept och symtom.
Telefon 018- 611 40 80, 018-611 10 84 eller 018-611 18 29.

Koordinator för standardiserat vårdförlopp

Här kan du ställa frågor om bokning av undersökningar, väntetider och ditt vårdförlopp.
Telefon 018-617 04 72

Dagvårdsavdelningen för lungmedicin

Här kan du ställa frågor om bland annat dina provsvar.
Telefon 018-611 25 93, vardagar kl 7-15.30

Lungavdelning 50 D1

Telefon 018-611 40 70

Operationsplanerare

Hit kan du ringa om du har frågor om din operationstid.
018-611 40 20