Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Du som ska få cytostatika

Till dagvårdsavdelningen för lungmedicin kommer du för att informeras och förberedas inför och efter olika lungundersökningar.

Skulle du efter utredningen diagnostiseras med lungcancer där behandling med cytostatika (cellgifter) eller antikroppar bedöms lämplig ges behandlingen ofta hos oss på dagvården. Behandling med cytostatika eller antikroppar kan även ges på onkologens dagvårdsavdelning (ODA).

Syftet med cytostatikabehandling kan skilja sig åt. Om du opererats för lungcancer kan din läkare föreslå tilläggsbehandling med cytostatika. Den vanligaste orsaken till cytostatikabehandling vid lungcancer är att sjukdomen spridits sig (metastaserat). Vanliga platser dit lungcancer metastaserar är lymfkörtlar, motsatta lungan eller lever och binjurar. Vid spridning enbart till lymfkörtlar kombineras cytostatika oftast med strålbehandling. En vanlig situation är att cytostatika ges i sjukdomsbromsande syfte på grund av metastaser eller vid återfall efter tidigare behandling för lungcancer.

Mer information om kombinationsbehandling med cytostatika och strålbehandling samt om behandling av återfall eller spridd lungcancer hittar du under fliken du som ska få strålbehandling, eller delta i läkemedelsstudie.


Vilka möter jag vid mitt besök?

Innan du kommer till dagvården ska du registrera på entréplanet ingång 50. När du kommer till dagvården så möts du av en sjuksköterska eller en undersköterska.

På dagvården är vi 1-2 sjuksköterskor som att arbetar, alla specialiserade på cytostatikabehandling och väl erfarna i de utredningar du kommer att genomgå. Ibland har vi stöd av en undersköterska.

Vi som arbetar här på dagvården arbetar även på avdelningen vilket betyder att om du skulle behöva bli inlagd så möts du av kända ansikten.


Mina behandlingar

Cytostatika

Cytostatika (cellgifter) ges som behandling mot cancer. Den kan ges för att lindra symtom och bromsa sjukdomen, men också för att förstärka effekten av t.ex. kirurgi eller strålbehandling.

Läs mer om cytostatikabehandling på 1177.se

Blodtransfusion

Blodvärdet (Hb) kan sjunka som en följd av cytostatikabehandling (benmärgshämning). Att få en blodtransfusion är ett snabbt och säkert sätt att höja blodvärdet. Många känner sig påtagligt piggare efter en blodtransfusion.

Läs mer om blodtransfusion på 1177.se


Rökningens roll vid behandling

Vid cytostatikabehandling har man sett att patienter som är rökfria får bättre behandlingsresultat. Orsaken är att rökning medför en lägre koncentration av läkemedlet i kroppen. Ett rökstopp kan också ge mindre illamående.