Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Du som funderar över smärta, ångest och rädsla

För den som drabbas av lungcancer blir ofta månaderna kring diagnosen och behandlingens början omtumlande. Inte sällan kommer tankar kring vad som väntar om behandlingen inte ger den effekt vi önskar.

Att ha god kunskap om sin sjukdom och de möjligheter som finns till stöd utöver den behandling som erbjuds mot tumörsjukdomen har visats i studier ge ökad livskvalitet, färre dagar på sjukhus och förlängd överlevnad.

Tveka aldrig att ta upp frågor kring dessa ämnen med oss, vi kan oftast hjälpa till att hitta vägar till lindring.

Vilka resurser finns för mig?

Läkare

De läkare som arbetar hos oss har stor vana att möta människor med frågor kring sin sjukdom. Ändå kan det vara svårt att ta upp frågor som rör oro, rädsla och ångest. Upplever du att dessa frågor inte tas upp tillräckligt i ditt möte med läkaren så tveka inte att själv ta upp dem. Vår erfarenhet säger att samtalen ofta kan lösa många problem.

Kontaktsjuksköterska

Kontaktsjuksköterskan finns till för dig som utreds för eller har en cancersjukdom. Vi finns tillgängliga på kontorstid måndag till fredag. Om vi inte svarar går det bra att lämna meddelande så ringer vi upp. Välkommen att höra av dig om du eller dina anhöriga har frågor eller funderingar kring din utredning, sjukdom eller behandling.

Kurator

Att drabbas av lungsjukdom kan ställa nya krav på din vardag och vända upp och ner på tillvaron. I samband med din vård finns möjlighet för dig att träffa en kurator. Tillsammans med den övriga sjukvårdspersonalen kan kuratorn fungera som ett stöd i den förändrade livssituation som ett sjukdomstillstånd kan innebära.

Lungcancerföreningen

Lungcancerföreningen är patientorganisationen för patienter med lungcancer. Lungcancerföreningen har en jourtelefon för dig som vill tala med någon med liknande erfarenheter.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan erbjuder stöd till dig.