Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Du som behöver stöd att förbättra din hälsa

Rökavvänjning

Det finns mycket att vinna på att sluta röka, till exempel bättre resultat av kirurgisk behandling, strålbehandling och cytostatikabehandling. Du rekommenderas därför att sluta röka så snart som möjligt inför utredning och behandling. Att sluta röka i samband med lungcancerdiagnos kan öka behandlingens effektivitet, minska risken för sekundära tumörer och dubblera chansen att överleva. Ett rökstopp vid lungcancerdiagnos minskar dessutom risken för hjärtsjukdom, KOL, stroke och andra tumörformer senare.

Alla i teamet kan hjälpa dig med stöd och uppmuntran till rökstopp. Vi erbjuder också rökavvänjning i grupp eller individuellt.

Det finns också stöd att få på 1177.se och på sluta-röka-linjen 020-84 00 00.

Receptfria eller receptbelagda läkemedel kan göra rökstoppet mindre besvärligt och öka dina chanser att lyckas. Fråga vårdpersonalen om råd hur du bäst använder och eventuellt kombinerar dessa.

Även i palliativt skede finns vinster med rökstopp i form av förbättrad lungfunktion, smak och aptit och därmed förbättrad livskvalitet.

Yoga för patienter med cancer

Det finns möjlighet att delta i yogaövningar.

Kostråd

Maten spelar stor roll för hälsa och välbefinnande. Många tappar i vikt när de drabbas av cancer. Det finns flera faktorer som spelar in. Vissa läkemedel kan också göra att man går upp i vikt. Det är bra att behålla en så normal vikt som möjligt under utredning och behandling. Oavsett viktutveckling är individuellt anpassade matvanor viktiga i alla skeden under sjukdomen. Våra dietister hjälper dig gärna med råd. Fråga din behandlande personal om att få kontakt med dietist.

Träning

Vi kan hjälpa dig med råd kring rehabilitering efter operation och annan behandling som är anpassad till din situation. Det är också bra att hålla sig aktiv i väntan på behandling för att öka möjligheterna till ett gynnsamt förlopp. Fråga din behandlande personal om att få kontakt med sjukgymnast/ fysioterapeut.