Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ditt första besök på lungutredningscentralen

Till LUC blir du kallad om det finns behov av utredning av förändringar i lungorna. Vi tar emot nybesök för allmän utredning, men har även mottagningsverksamhet för de som har drabbats av cancer i lungorna, huvudsakligen lungcancer. Du hittar oss i entréplanet, ingång 50.

Vid ditt första besök på LUC-mottagningen brukar vi göra ett lungfunktionsprov (spirometri) innan läkarbesöket. I samband med första läkarbesöket får du mer information om vad som hittills framkommit samt vilka undersökningar som kommer behövas för att utesluta eller bekräfta lungcancer i just ditt fall.

Vilka möter jag vid mitt besök?

Läkare

Vi som arbetar på LUC är specialister i lungmedicin och internmedicin. Ofta har även blivande specialister inom lungmedicin och onkologi tjänstgöring hos oss under handledning av oss specialister. Vi arbetar i team och diskuterar utredning och behandling löpande samt under de obligatoriska multidiciplinära konferenserna. Vi eftersträvar, men kan inte garantera, kontinuitet i läkarkontakten. Den läkare du möter är inläst på din situation och ska vid osäkerhet ha diskuterat ert möte med kollegor inför besöket.

Sjuksköterskor

Vi är tre sjuksköterskor som är knutna till LUC, som även har uppgifter som kontaktsjuksköterskor. Det är viktigt att du som patient hos oss på LUC känner dig trygg i mötet med vår verksamhet samt de verksamheter som hjälper oss med utredning och behandling. Som kontaktsjuksköterskor är det vår uppgift att hjälpa dig att få rätt kontakter med vården och säkerställa att du är informerad på ett sätt som du känner dig trygg med.

Undersköterskor

På lungmottagningen jobbar flera undersköterskor som alla är med och assisterar vid undersökningar samt träffar dig i kassan och provtagning. I den utsträckning vi kan svarar vi också på dina frågor som dyker upp efter läkarbesöket. Det vi inte kan svara på, hjälper vi dig att ta reda på.


Utredningar och behandlingar

Spirometri - lungfunktionstest

Testet utförs på mottagningen, ofta före ditt besök till läkaren. Det ger en bild av din lungfunktion och är viktigt för att avgöra om kirurgisk och behandling är möjlig samt för att värdera risker med olika undersökningar.

Läs mer om lungfunktionstest på 1177.se

Bronkoskopi

Bronkoskopi innebär en fiberoptisk undersökning av luftvägarna och lungorna. Du bedövas först i halsen och luftvägarna och du får därefter lugnande medicin i den utsträckning du behöver. En slang med kamera förs ner genom mun eller näsborre. Undersökningen tar oftast mellan 5-15 minuter beroende på frågeställning.

Läs mer om bronkoskopi på 1177.se

Ultraljudsbronkoskopi (EBUS)

Det motsvarar en bronkoskopi men kompletteras med en ultraljudsundersökning, vid vilken prover kan tas från lymfkörtlar kring luftvägarna. EBUS kompletterar bronkoskopin och görs vid samma tillfälle. Undersökningen tar då lite längre tid, ca 15-25 minuter.

Transtorakal biopsi - lungpunktion

När vi inte kan ta prov med bronkoskop beställer vi en transtorakal lungbiopsi. Undersökningen går till så att man sticker en nål genom bröstkorgen in genom luftsäcken till lungan. Där tar man sedan ut celler från förtätningen/förändringen som man sett på lungröntgenbilderna. När man gör punktionen används röntgengenomlysning (CT).

Från dagvårdsavdelningen åker du säng till röntgenavdelningen där provtagningen sker. Du blir bedövad och kommer innan att få lugnande medicin. Efter provtagning måste du stanna på avdelningen i 4 timmar för övervakning. Ibland händer det att man blir kvar över natten för observation.

Dränageinläggning

I de fall det finns vätska i lungsäcken kan tappning av den vara aktuell. Beroende på mängd och syfte kan vätskan sugas ut med spruta eller tappas ut efter att läkaren har lagt in en tunn slang i lungsäcken. Ingreppet tar cirka 15 minuter.