Fysioterapi på Akademiska sjukhuset

Fysioterapin ingår i verksamhetsområde Rehabilitering och Smärtcentrum och vi behandlar patienter inom de flesta verksamheterna på sjukhuset.

Geriatrik

Fysioterapeuten har uppdrag inom geriatrikens samtliga avdelningar i både sluten- och öppenvård. Fysioterapeuten bidrar till den geriatriska helhetsbedömningen för dessa patienter, med fokus på rörelseförmåga.

Med patientens tidigare funktionsnivå som utgångspunkt görs:

- undersökning och bedömning av motorik och förmåga till fysisk aktivitet

- individuellt anpassad rehabilitering

- planering för fortsatt rehabilitering i samverkan med kommun och andra vårdgivare

Kontaktinformation:

Sekreterare 018-611 71 85

Handkirurgi

Inför en handoperation undersöker sjukgymnasten patienten vad gäller funktion och smärta samt lämnar råd om den närmsta tiden efter operation.

Efter en handoperation och eller skada får sjukgymnasten en muntlig och eller skriftlig rapport och regim och träning planeras i samråd med övriga i teamet och patienten. Ofta sker rehabiliteringen i samarbete med arbetsterapeuten. Uppföljning sker så länge som patienten är under behandling på kliniken.

Sjukgymnasten

 • bedömer och eller diagnostiserar funktionsnedsättningar i fram för allt handen och armen
 • ger träningsråd direkt efter handoperation
 • instruerar och lär patienten specifik individuellt anpassad rörlighets- och styrketräning beroende på diagnos och läkarens ordination så att patienten så snart som möjligt kan ta ansvar för sin egen rehabilitering som kan innehålla;
 • träningsråd inriktade på att förhindra att problem sekundärt till skadan uppkommer.
 • senglidning
 • specifik töjning
 • koordinationsträning
 • specifik styrketräning
 • greppinstruktion och råd för anpassad aktivitet
 • utvärderar träningen genom olika mätningar av rörlighet, styrka och smärta.
 • provar ut vissa handledsstöd och bandage.
 • behandlar svullnad
 • behandlar smärta
 • behandlar ledstelhet
 • ger råd vid axel och nackbesvär
 • ger råd vid behov av avspänningger råd och regim vid behov av gångträning, hållningsträning
 • ger ergonomiska råd

Kontaktinformation

Sjukgymnast 018-611 52 67 (telefonsvarare)

Kvinnosjukvård

Ofta förknippas kvinnosjukvården med den gravida och födande kvinnan, men här bedrivs även en rad olika aktiviteter för att främja kvinnors hälsa. Du kan träffa oss fysioterapeuter/sjukgymnaster i olika sammanhang när du är patient inom kvinnosjukvården, både på mottagningar och på vårdavdelningar. Vi arbetar i team tillsammans med barnmorskor, läkare, kuratorer och sexologer, och utifrån en helhetssyn på människan.

Gynekologavdelningen

Vi hjälper dig med olika sjukgymnastiska insatser framför allt andningsgymnastik, mobilisering och råd om aktivitet och träning. Du träffar oss sjukgymnaster inför vissa typer av bukoperation. Efter operationen följer vi upp hur det går för dig på avdelningen.

BB-avdelning

Vi ger bland annat information angående träning generellt efter att man fått barn, instruerar bäckenbottenträning, ger rörelseråd och kan hjälpa till med smärtlindring.

Vi träffar vissa inneliggande gravida samt nyförlösta med till exempel smärtor eller skador på bäckenbottenmuskulaturen. Vid behov träffar vi dig som har genomgått akut kejsarsnitt.

Auroramottagningen

Vi träffar dig som grund av olika skäl är orolig inför graviditet och förlossning. Eller är mycket spänd och har svårt att slappna av.

Vi kan hjälpa dig genom bland annat avslappnings- och andningsövningar, mindfulness- och kroppskännedomsövningar, ibland tillsammans med din partner. Vi ger även råd kring fysisk aktivitet.

Du tillsammans med barnmorskan kommer överens om det kan var lämpligt att träffa sjukgymnast.

Endometrioscentrum

Vi kan hjälpa dig med smärtlindring, behandling av spänd bäckenbotten, avslappnings- och kroppskännedomsövningar samt stresshantering.

Vi ger även råd kring fysisk aktivitet. Sjukgymnast finns kopplat till teamet.

Specialistmödravård

Du som i samband med förlossning fått en större bristning och träffat läkare i samband med efterkontrollen erbjuds också en uppföljning hos sjukgymnast/fysioterapeut. Vi undersöker, informerar och ger råd kring träning av bäckenbottenmusklerna och träning allmänt.

Sjukgymnast/fysioterapeut finns i teamet för dig som går på mottagningen. Vid uttalad bäckensmärta under graviditeten eller om du är mycket spänd och har svårt att slappna av, kan du få remiss till en sjukgymnast/fysioterapeut.
Du får då råd och tips kring rörelser och aktivitet under graviditeten. Vi kan prova ut bälten och även kryckkäppar om det behövs. Avslappning och smärtlindring ingår också i det vi kan hjälpa dig med.

Om du har graviditetsdiabetes eller är överviktig är det bra att träffa sjukgymnast för att få en genomgång kring fysisk aktivitet. Din barnmorska kan skicka en remiss.

Kontaktinformation

018-611 57 95 (telefonsvarare)

Neurologi, rehabiliteringsmedicn och strokevård

Inom neurologen är vi verksamma inom både den slutna akutsjukvård och i rehabilitering efteråt. Vi har patienter både från Uppsala län och från regionen. Vår verksamhet, sluten- och öppenvård, bedrivs på följande enheter:

 • rehabiliteringsmedicin
 • hjärnskaderehabilitering
 • neurologisk rehabilitering
 • spinalskaderehabilitering

Neurokirurgi

Behandling efter operationer av diskbråck, spinalstenos, tumor medullae spinalis, tumor cerebri, acusticusneurinom samt blödningstillstånd.Vi har även verksamhet inom neurokirurgisk intensivvård.

Neurologi

Bedömning, behandling och rehabilitering av patienter med vissa specifika neurologiska tillstånd till exempel cervical dystoni, motorneuronsjukdomar som Parkinsons sjukdom och ALS, immunangrepp som multipel scleros (MS) och Guillain Barré.

Strokeenheten

Bedömning och akut rehabilitering av strokepatienter

Onkologi

Dagens forskning visar att fysisk aktivitet och anpassad träning kan förebygga och lindra flera av de problem som kan uppstå i samband med cancersjukdom.

Sjukgymnastens uppgift

Den främsta uppgiften är att förebygga och behandla besvär som kan uppkomma av att ligga mycket i sängen och av att vara mindre fysisk aktiv. Av sjukgymnasten kan du bland annat få hjälp med andningsgymnastik, bedömning och träning av gång och förflyttningsförmåga, utprovning av gånghjälpmedel samt rehabilitering vid längre sjukhusvistelse.

Sjukgymnast och arbetsterapeut på avdelning 78B och 78C arbetar i team för att möjliggöra för dig att vara så självständig och aktiv som möjligt under sjukhusvistelsen. Vi förbereder dig så att du orkar fysiskt när du kommer hem.
Om behov finns samarbetar vi med sjukgymnaster/fysioterapeuter i kommunen.

 

Smärtcentrum

Inom Smärtcentrum arbetar alla fysioterapeuter i någon form av team tillsammans med andra yrkesgrupper verksamma på enheten. Vi jobbar både på smärtavdelningen och mottagningarna. Framför allt arbetar vi med grupper men också till viss del med individuella besök.

Vi fokuserar på strategier så att du kan vara fysiskt aktiv på bästa sätt. Vi går igenom grundläggande teori om hur kroppen fungerar samt hur du kan lägga upp din träning med både aktivitet och återhämtning. I praktisk träning fokuserar vi framför allt på muskel- och stabiliseringsträning och hållning och på hur du i din vardag kan använda din kropp.

Observera att vi bara tar emot patienter med remiss från läkare på Smärtcentrum.

Information: Vår yrkestitel har ändrats från sjukgymnast till fysioterapeut. En del av oss kommer att behålla sjukgymnast som yrkestitel även fortsättningsvis

Reumatologi

En reumatisk sjukdom ger ofta besvär av smärta, stelhet och trötthet. Man kan uppleva att man inte har samma ork som tidigare, känner sig svagare i musklerna och blir lättare andfådd när man går.

Vi sjukgymnaster på reumatologen kan ge dig råd om hur du kan förhålla dig till dina reumatiska besvär och hur du kan komma igång med fysisk aktivitet.

Undersökning, bedömning och behandling

Vi gör en noggrann undersökning där vi bedömer din ledrörlighet och muskelstyrka. Tillsammans diskuterar vi sedan vilken form av träning som kan fungera och passa dig bäst.

Du har möjlighet att träna här en period, individuellt eller i grupp, för att sedan fortsätta din träning i friskvården. Om du behöver hjälp att hitta lämplig träning i friskvården kan vi skriva ett recept på fysisk aktivitet, FaR.

 Läs mer om fysisk aktivitet vid RA