Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Smärta

För den som drabbas av cancer kan månaderna kring diagnosen och behandlingens början kännas omtumlande. Inte sällan kommer tankar kring vad som väntar om behandlingen inte ger den effekt vi önskar och oro över smärta.

Att ha god kunskap om sin sjukdom och de möjligheter som finns till stöd utöver den behandling som erbjuds mot cancer har visats i studier ge ökad livskvalitet, färre dagar på sjukhus och förlängd överlevnad.

Tveka aldrig att ta upp frågor kring dessa ämnen med din läkare och behandlande personal, de kan oftast hjälpa till att hitta vägar till lindring.