Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Samtalsstöd

Att veta hur känslor och reaktioner kommer att yttra sig vid ett cancerbesked går inte att förbereda sig på i förväg. Många människor upplever vid beskedet att deras livssituation plötsligt förändras, oavsett hur livet samt det sociala nätverket ser ut i övrigt.

Existentiella tankar uppstår, och det finns inte något rätt eller fel i känsloyttringar. Att hamna i kris av olika grad drabbar många människor i denna situation, och att då få träffa en utomstående person för att kunna bearbeta krisen samt få råd och stöd kan vara betydelsefullt.

Kurator

De patienter som får besked om en cancersjukdom får i samband med läkarbesöket erbjudande om kontakt med klinikens kurator för samtal samt extra stöd och hjälp. Även närstående kan få denna samtalskontakt vid behov.

Kuratorn kan även bistå med information som inte har med sjukdom eller medicin att göra, till exempel närståendepenning, socialförsäkringsfrågor och synpunkter på vården. Kuratorn kan även förmedla kontakt med annan instans som exempelvis kurator på vårdcentral, kontakt med psykiatri eller socialtjänst.

Sjukhuskyrkan

Det finns även möjlighet för de som önskar att få kontakt med sjukhuskyrkan som är samlingsnamnet för kyrkornas och samfundens gemensamma arbete på sjukhuset.

Psykosocialt stöd och rehabilitering

När man har cancer står oftast den medicinska behandlingen i fokus. Men det är minst lika viktigt att få stöd och hjälp så att man kan ha ett så bra liv som möjligt både under och efter behandlingen.