Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ekonomi och försörjning

Ekonomiskt stöd vid sjukdom

Se vilka möjligheter till ersättning som finns när du drabbas av sjukdom.

Ekonomisk stöd när du är sjuk (1177.se)

Fonder och stiftelser

För många innebär sjukdom och behandling en påfrestning på ekonomin. Det finns fonder där du kan ansöka om till exempel ekonomiskt bidrag, rehabiliteringsvistelse eller rekreationsresa. Olika fonder har olika erbjudanden och det är viktigt att du läser om vad som gäller för respektive fond eller stiftelse. Du som drabbats av cancer och har en inkomst eller förmögenhet som inte överstiger fondens riktlinjer för inkomst- och förmögenhetsgräns kan ansöka.

Ansökan

Du ansöker genom att skriva ut och fylla i ansökningsblanketter från fondens eller stiftelsens webbsida. Till ansökan ska du dessutom skicka inkomstuppgifter och ibland behövs ett aktuellt intyg eller en remiss från läkare, sjuksköterska eller kurator. Behövs du ett intyg eller remiss kan du be din läkare, sjuksköterska eller kurator att skriva ett sådant. Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld och underskriven av dig.

Exempel på fonder