Ekonomi och försörjning

Ekonomiskt stöd vid sjukdom

Se vilka möjligheter till ersättning som finns när du drabbas av cancer. Läs mer på 1177.se.

Information om sjukpenning och anmälan

Försäkringskassans webbplats hittar du information om sjukpenning, sjukanmälan och närståendepenning för dig som har anställning, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande.

Om du studerar

Om du studerar kan du få behålla dina studiemedel om du är sjuk och inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre. Läs mer på CSNs webbplats eller Försäkringskassans webbplats för dig som student.

Fonder och stiftelser

För många innebär sjukdom och behandling en påfrestning på ekonomin. Det finns fonder där du kan ansöka om t.ex. ekonomiskt bidrag, rehabiliteringsvistelse eller rekreationsresa. Du som drabbats av cancer och har en inkomst eller förmögenhet som inte överstiger fondens riktlinjer för inkomst- och förmögenhetsgräns kan ansöka.

Ansökan

Du ansöker genom att skriva ut och fylla i ansökningsblanketter från fondens eller stiftelsens webbsida. Till ansökan ska du dessutom skicka inkomstuppgifter och ibland behövs ett aktuellt intyg från läkare, sjuksköterska eller kurator. Behövs du ett intyg kan du be din läkare, sjuksköterska eller kurator att skriva ett sådant. Det är viktigt att ansökan är korrekt ifylld och underskriven av dig.

Exempel på fonder

Cancerhjälpen: www.cancerhjalpen.se
Curo: www.curo.nu
Cancer och allergifonden: www.cancerochallergifonden.se
Cancerrehabfonden: www.cancerrehabfonden.se