Alkohol och cancer

Alkohol kan påverkar kroppens organ på flera sätt och kan ibland vara en bidragande orsak till cancer. Det finns också tecken på att alkoholrelaterad cancer är svår att bota på grund av att alkoholkonsumtion påverkar omsättningen av medicinerna i kemoterapin. Medicinerna kan få sämre effekt och bieffekterna ökar. Dessutom kan alkoholens inflammatoriska egenskaper och förmåga att försämra immunförsvaret leda till att tumörceller växer och sprids. Det är därför bra att sluta dricka alkohol i samband med cancerbehandling. För att förebygga cancer är det bäst att inte dricka alkohol alls. 

Din kontaktsjuksköterska kan ge dig stöd eller hänvisa vidare om du önskar hjälp att minska på alkohol. Det finns också stöd att får via internet och telefon.

Här beskrivs hur alkohol påverkar risken för cancer

  • När kroppen bryter ner alkohol bildas acetaldehyd. Detta är ett cancerframkallande ämne.
  • Alkohol höjer kroppens nivå av hormoner, till exempel östrogen. Höjd nivå av östrogen ökar risken för bröstcancer.
  • Alkohol påverkar cellernas skydd så att andra ämnen som framkallar cancer lättare kan tränga in i cellerna. 
  • Hög alkoholkonsumtion försvagar också kroppens immunförsvar, särskilt genom att minska antalet och effekten av de immunceller som dödar cancerceller, vilket ökar risken för cancer.

Kopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det handlar om cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever, tjock- och ändtarm och bröst hos kvinnor. Mer än tio procent av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas alkohol. Det betyder att bröstcancer är den största alkoholorsakade cancerformen bland kvinnor i Sverige. För hela befolkningen och för män är tjock- och ändtarmscancer den största cancerformen där alkohol är orsaken. 

Vilken typ av alkoholhaltig dryck som konsumeras spelar ingen roll för risken att utveckla cancer, risken är lika stor för öl, vin och sprit. De flesta studier av alkohol och cancer visar på ett linjärt växande förhållande. Det betyder att när alkoholkonsumtionen ökar, ökar också cancer-risken. För en del cancerformer ökar risken vid måttligt drickande. För andra cancerformer uppstår den stora risken först vid en relativt hög konsumtion. Det finns inte någon helt riskfri nivå.  

Risken för cancer ökar också kraftigt om man dricker alkohol och röker samtidigt, särskilt för cancer i de övre luftvägarna.