Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Uppföljningsrutinerna efter bröstcancerbehandling varierar i olika landsting. I Uppsala följer kirurgkliniken upp patienterna de första veckorna efter operationen, men därefter sker nästan all uppföljning på onkologikliniken.

I princip får alla patienter ett nybesök på onkologikliniken några veckor efter operationen. Man går då igenom operationsresultatet och planerar för eventuell onkologisk efterbehandling med exempelvis cytostatika, strålbehandling och antihormonell behandling.

Under den tid patienten har cytostatika- och strålbehandling så planeras läkarbesök in automatiskt enligt ett uppföljningsschema, för att eventuella biverkningar ska kunna bedömas och hanteras. Däremellan har patienterna tät kontakt med erfarna sköterskor på behandlingsavdelningarna. Vid oväntade händelser kan extra läkarbesök bokas in om det behövs. Under denna tid sköter onkologikliniken eventuella sjukskrivningar.

Återbesök efter 3 månader

Efter avslutad cytostatika- och/eller strålbehandling kallas patienter vanligtvis tillbaka på återbesök efter ca 3 månader. Vi ser då om patienten har återhämtat sig efter behandlingen eller om ytterligare insatser behövs. De patienter som rekommenderas antihormonell behandling har vid 3-månaderskontrollen ofta stått på sin medicin i ca 4 månader och det är ett bra tillfälle att utvärdera eventuella biverkningar av denna behandling.

Vid detta läkarbesök sker det att vi hänvisar eventuella fortsatta önskemål om sjukskrivning till patienternas vårdcentraler om inte speciella skäl föreligger för att fortsätta hantera detta via onkologikliniken.

Efter 3-månaderskontrollen har vi normalt inga planerade läkarbesök förutom ett avslutande 5-årsbesök. Däremot kan vi boka in läkarbesök vid behov, exempelvis vid biverkningar av behandlingen, oro över knölar i operationsområdet, eller andra symtom som bedöms kunna hänga ihop med bröstcancern eller dess behandling.

Receptförskrivning sker genom att patienter hör av sig själva till onkologmottagningen när det börjar bli dags att förnya eventuella recept.

Årlig mammografikontroll

De patienter som har genomgått en så kallad bröstbevarande kirurgi blir kallade till mammografikontroll en gång årligen under 10 år med en första kontroll vanligen ett år efter operationen. Detta fortsätter upp till 80 års ålder. Därefter görs undersökningar endast vid behov.

De patienter som genomgått så kallad mastektomi, där hela bröstet har opererats bort, genomgår inga extra mammografikontroller utan kallas enligt det vanliga screeningprogrammet till undersökning av det icke-opererade bröstet.

Ultraljudsundersökningar och MR-undersökningar görs i utvalda fall, men är inte en del av den normala uppföljningen efter bröstcancerbehandling.

Du kan som patient ringa till bröstsjuksköterskorna på onkologimottagningen vid frågor eller funderingar.