Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Här hittar du vanliga frågor för dig som ska behandlas för bröstcancer.

För dig som ska opereras eller har opererats


Varför kommer jag inte fram på telefon?

Vi har ett begränsat antal samtal som vi kan ta emot varje dag. Om du ringer till oss och får ett meddelande att vi inte kan ta emot fler samtal för dagen så betyder det att telefontiderna tyvärr är slut för dagen. Återkom då gärna nästa dag.

Om någon av oss är sjuk så är telefonrådgivningen oftast stängd. Detta beror på att vi då får prioritera att ta hand om de patienter som är bokade för besök.

Om du inte kommer fram på telefon när du söker till oss för knöl eller andra symtom från bröstet och du känner att du inte kan vänta så kan du istället kontakta din vårdcentral. Bröstmottagningen är ett komplement till primärvården när det gäller utredning av besvär i brösten.

När får jag mina utredningssvar?

När all utredning är gjord och vi har svar på undersökningar samt prover så kallas du till oss för ett läkarbesök. Vid besöket får du svar på vad undersökningar samt prover visar.

Hur länge får jag vänta på min operation?

Vi har som mål att alla patienter ska få veta sin operationsdag på sitt nybesök och alla ska erbjudas operationstid inom 3 veckor.

Kommer jag att bli inlagd?

Val av operationsmetod avgör om man får gå hem samma dag som operationen är eller stanna över natten på operationsavdelningen.

Hur ska jag duscha och fasta inför operationen?

Läs mer om operationsförberedelser.

Gör det ont efter operationen?

Smärta upplevs olika. I regel klarar de flesta sig med paracetamol, till exempel Alvedon, efter operationen.

Finns det stygn att ta bort?

Det finns inga stygn att ta bort efter operationen. Läkaren syr under huden med resorberbara stygn. Över såret finns små tejpar, steristrip, som man kan duscha på. Dessa små tejpar kan sitta kvar till du kommer på återbesök till Bröstmottagningen.

Får jag ta med anhörig på besöket på mottagningen?

Det går bra att ha med anhörig till besöket.

Får jag ta med anhörig till operation?

Det går bra att ha med anhörig, men när det är dags för dig att gå in till operation får dock följeslagare gå härifrån och sedan komma tillbaka för att hämta dig. Besökstiderna är mellan kl 14-18. Vi tar inte emot besök på uppvakningsavdelningen.

När får jag komma tillbaka på återbesök efter min operation?

Efter cirka 3 veckor får du komma tillbaka till Bröstmottagningen för svar på vävnadsanalysen, sårkontroll och får besked om rekommenderad efterbehandling.

Får jag träna och lyfta tungt efter operationen?

Vi uppmanar till lättare träning såsom promenad och stavgång. Undvika tunga lyft, framförallt med den arm där du är opererad i armhålan. Se mer av sjukgymnastens information.

Får jag bada efter operation?

Du bör inte bada eller bada bastu förrän operationssåren är läkta. Du kan däremot duscha på steristripen (den innersta tejpen) 2 dagar efter operationen. Skulle tejpen trilla av så gör det inget då du är sydd under huden med stygn som försvinner av sig själv

Blir man sjukskriven efter operation?

Det varierar beroende på vad du har för arbete och operationens omfattning. De flesta sjukskrivs 2-3 veckor. Eventuellt sjukintyg och recept får du i samband med att du skrivs ut från operationsavdelningen efter din operation.

Vad behöver jag för efterbehandling?

Cancertumörer har olika egenskaper som till exempelvis påverkar hur snabbt de växer och vilken typ av behandling de är känsliga för. När läkarna rekommenderar efterbehandling tar man hänsyn till flera olika faktorer på cancertumören.

Vilken påverkan har tumörens storlek?

Storlek på tumören har betydelse och påverkar valet av behandling.

Vad händer om tumören spridit sig till lymfkörtlarna?

Om bröstcancer har spridit sig till lymfkörtlar i armhålan eller inte påverkar behandlingsbeslutet. Har den spridit sig till lymfkörtlarna ges ofta mer behandling för att förhindra återfall.

Vilken hjälp kan jag få om jag drabbas av lymfödem?

 

Är tumören hormonkänslig?

Många bröstcancertumörer är hormonkänsliga. Det betyder att de är beroende av kvinnliga könshormoner (östrogen och progesteron) för att växa. Om tumören är hormonberoende kan man ge antihormoner för att minska risken för återfall. Det är läkemedel som blockerar östrogenets effekt, eller minskar nivån av östrogen. Om tumören inte är hormonkänslig har antihormoner ingen effekt.

Vad är HER 2?

HER 2-positiv bröstcancer innebär att cancercellerna har ovanligt många så kallade HER 2-receptorer på cellernas yta. Det gör att deras tillväxt stimuleras. Om cancertumören är känslig för HER 2 kan den behandlas med antikropp trastuzumab (Herceptin ). Det är ett läkemedel som hämmar tillväxten av HER 2-positiva cancerceller. Oftast kombineras antikroppsbehandlingen med cytostatika.

Vad är Ki 67?

Ki 67 är ett mått på hur fort bröstcancercellerna delar sig.

Hur bestäms malignitetsgrad?
Det bestäms genom att man granskar tre olika egenskaper hos cancercellerna i mikroskop. Egenskaperna läggs sedan ihop till en summa som anger vilken malignitetsgrad bröstcancercellerna har. Malignitetsgrad anges på en skala från 1 till 3 där grad 1 är lindrigare.

Behöver jag få cellgifter?

Cancerceller har olika egenskaper som till exempel påverkar hur snabbt de växer och vilken typ av behandling de är känsliga för. När läkare bestämmer vilken behandling man rekommenderar dig tar man därför hänsyn till flera olika faktorer.

Kommer jag tappa håret när jag får cellgifter?

Läs mer på www.cellgiftsbehandling.se

Hur länge måste jag strålbehandlas? Hur fungerar det?

Läs mer på www.strålbehandling.se

Jag är förkyld. Måste man skjuta på min operation?

Ring och rådgör med din kontaktsjuksköterska. Se kontaktinformation.

Jag är så trött efter operationen. Är det normalt?

Det är normalt att känna sig trött efter operation och cancerbesked.

Jag har fått vätskeansamling i operationsområdet. Är det farligt?

Vätskeansamlingen är ofarlig och kroppen tar hand om denna vätska. Tecken på vätskeansamling är att operationsområdet blir svullet, kan kännas spänt eller "gungigt". Vid stora besvär så kan du kontakta din kontaktsjuksköterska för rådgivning och eventuellt få hjälp med att tappa ur vätskan i operationsområdet. Denna tappning brukar vara smärtfri för patienten.

När kan jag ta bort yttre förband efter operationen?

Det yttre förbandet kan du ta bort 1-2 dagar efter du har opererat dig. Närmast såret finns det små tejpar, steristrip, som kan sitta kvar till du kommer tillbaka på ditt återbesök. Tejpen kan du duscha på och låta torka. Skulle tejpen trilla av så gör det inget då du är sydd under huden med stygn som försvinner av sig själv.

Jag skulle tejpa mitt sår när det hade läkt. Hur gör jag det?

När operationssåret är läkt, efter 2-3 veckor, kan man tejpa såret med en kirurgtejp (Micropore®) som finns att köpa på apoteket. Du kan duscha med tejpen på och byter vid behov när den lossnar. Om du inte tål kirurgtejp kan du köpa silikontejp (Mepitac®). Tejpen avlastar spänningen i dina ärr och skyddar mot solen. Tejpning kan man fortsätta med upp till 6 månader efter operationen. Syftet är att minska ärrbildningen och därmed förbättra kosmetiken. Undvik att sola på ärret under första året.

Vad säger jag till mina barn?

Att ha en allvarligt sjuk förälder, mor- eller farförälder eller ett syskon ger upphov till oro, ångest och många frågor. Samtidigt påverkas hela familjen både känslomässigt och praktiskt. Låt dina barn vara med i det som händer under sjukdomstiden så blir det lättare för dem att hantera situationen.

Förr tyckte man inte att vuxna skulle berätta tråkiga saker för barn men hemlighållandet gör en redan svår situation ännu svårare. Barn märker alltid på vuxna när något är fel och får då bära sin oro helt ensamma. Tala rakt och enkelt. Information bör även lämnas till de miljöer där barnen vistas, t.ex. förskola och skola.

Tala med barnet när du själv orkar eller be en frisk närstående. Förbered dig gärna genom att söka information i broschyrer, böcker eller på internet t.ex. Cancerfondens webbsida, 1177 eller Näracancer.se.

Du är välkommen att ta med barnen och visa för dem vad du gör och hur du har det på sjukhuset.


Frågor för dig som gjort bröstrekonstruktion


Måste jag tejpa ärren?

Nej. Det kan bli lite finare ärrbildning om man tejpar, men om din hud blir irriterad är det bättre att inte tejpa.

När får jag bada?

Du kan bada, både inne och ute efter sjukskrivningen. Tänk dock på att det nya bröstet är känsligt mot kyla och värme.

Bröstet känns hårt, svullet och har annorlunda färg. Vad ska jag göra?

Svullnad är helt normalt, däremot ska det inte öka i svullnad. Försök komma ihåg hur bröstet såg ut när du åkte från avdelningen och bedöm därefter. Detsamma gäller färgen. Den ska inte förändras till det mörkare/blåare hållet, men tänk på att huden kommer från magen, så om du solat magen innan operation kommer det nya bröstet att vara mörkade än huden omkring.

Om du tycker att bröstet har ökat i svullnad och/eller blivit mörkare i färgen så ringer du till plastikmottagningen på Akademiska sjukhuset.

Hur vet jag om jag fått en infektion? Och vad gör jag då?

Håll utkik efter klassiska infektionstecken - ökad svullnad, rodnad, ömhet och värme/feber. Om misstänker infektion, ring till plastikmottagningen på Akademiska Sjukhuset eller, om du bor långt bort, ta kontakt med vårdcentral eller sjukhus på hemort.

Jag känner små "knölar" kring ärren som inte var där tidigare, är det farligt?

Nej. Det är helt normalt med ojämnheter i och omkring ärren vid sårläkning.

Hur länge måste jag ha stödstrumpor?

Du ska fortsätta använda stödstrumpor under sjukskrivningstiden. Det är ok att ta av dem till natten och, såklart, när du duschar.

Hur länge måste jag ha gördel?

Maggördeln ska du ha fram till första återbesöket, därefter kan du byta till trosgördel, hög modell, som du ska använda ytterligare fyra veckor. Det går bra att ta av både maggördel, och trosgördel nattetid.

När får jag flyga?

Du får börja flyga när sjukskrivningen är slut. Tänk dock på att du måste ha stödstrumpor på alla flygningar de första sex månaderna.

Hur länge ska jag ta Trombyl?

I totalt 30 dagar efter operation.

När får jag börja träna som vanligt?

Du kan börja jogga, cykla, gymma o.s.v. när sjukskrivningen är över. Däremot ska undgå tyngre övningar som involverar de opererade områdena (situps, armhävningar mm.) i tre månader.

Måste jag har BH hela tiden? Och när kan jag byta till egen BH?

BH:n som du fick med från avdelningen ska du bära under sjukskrivningstiden. Den ska vara på dygnet runt, men kan tas av vid t.ex. duschning. När sjukskrivningen är över kan du bära vilken BH som helst, men den måste vara utan byglar.

Hur länge måste jag sova på rygg?

Så länge du är sjukskriven. Efter det få du sova hur du vill, även på den opererade sidan.