Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

För dig som remittent

När indikation finns, skriv remiss för mammografi, ultraljud och finnål/grovnål under "Beställning radiologi". Välj Curato röntgen.

Skicka samtidigt en remiss till bröstmottagningen. Välj mottagande enhet "kirurgi" och skriv i remissen Bröstmottagningen.