Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Behandling efter operation

Efter din bröstcanceroperation kommer vi återigen att diskutera din sjukdom på en multidisciplinär konferens, där vi går igenom resultatet av operationen. Då beslutas det vilken efterbehandling vi tror är lämpligast för dig.

All efterbehandling ges på onkologikliniken. De behandlingar som kan bli aktuella är cytostatikabehandling (cellgiftsbehandling), strålbehandling och antihormonell behandling. I vissa fall ges även antikroppsbehandling samt skelettstärkande behandling. Syftet med dessa behandlingar är att minska risken för återfall i bröstcancer, både i operationsområdet och i resten av kroppen.

Besök för att bestämma efterbehandling

Utförlig information om behandlingarna ges vid nybesöket på onkologen, vanligtvis några veckor efter operationen. Vi går då igenom operationsresultatet och beslutet från den multidisciplinära konferensen med dig och berättar hur vi tänker kring efterbehandling. Vissa patienter behöver ingen efterbehandling alls, en del patienter erhåller endast en eller två av ovanstående behandlingar medan andra kommer att rekommenderas en kombination av samtliga behandlingar. Vi tittar på karaktären på just din bröstcancer och risken för återfall för dig, och skräddarsyr ett behandlingsschema som ska balansera effekt och eventuella biverkningar så optimalt som möjligt.

Efter läkarbesöket, eller i snar anslutning till detta, kommer du också att få prata med en sjuksköterska som ger ytterligare information angående biverkningar. Ni går då också igenom praktiska frågor kring start av behandling, resor till och från denna, peruker med mera.

Cytostatikabehandling ges på blod- och tumörsjukdomars behandlingsavdelning, OBA. Om detta är aktuellt för dig så kommer du även där få träffa en sköterska inför behandlingsstarten, som går igenom behandlingsupplägg och praktiska frågor en gång till.