Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbetsterapi på reumatologen

Tillsammans med arbetsterapeuterna som arbetar vid reumatologen har du möjlighet att diskutera eventuella praktiska problem i vardagen som har uppstått på grund av din sjukdom. De aktiviteter som försvårats kan vara till exempel att ta hand om dig själv och ditt boende, hantera arbetsliv/studier, delta i fritids- och socialt liv. Har du handproblem får du råd om träning och om hur du kan avlasta lederna när du är aktiv.

Det är läkare vid reumatologen som kan remittera till arbetsterapeut.