Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbetsterapi på onkologen

Arbetsterapi är till för patienter som har svårigheter att klara sina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, arbete och fritid. Våra åtgärder är inriktade på att träna aktivitetsförmåga, anpassa omgivningen eller lära in nya sätt att utföra dagliga sysslor.

På onkologavdelningarna är det framför allt detta som vi arbetar med:

  • Arbetsterapeuten hjälper dig att, i samarbete med sjukgymnast/ fysioterapeut, kunna vara så självständig och aktiv som möjligt under sjukhusvistelsen.
  • Bedömning och träning av personlig vård och förflyttning inför hemgång och vårdplanering.
  • Provar och förskriver olika hjälpmedel, som till exempel rullstol, för att underlätta för dig i vardagliga aktiviteter. Det kan även vara olika typer av tryckavlastande dynor för att underlätta sittandet.
  • Bedömning av kognitiva funktioner exempelvis som stöd inför vårdplaneringen.
  • Deltar i planering inför permissioner och utskrivningar.
  • Kontakt och överrapportering till arbetsterapeut i kommunen eller på din hemort.