Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbetsterapi vid neurologisk sjukdom

Du som är patient på neurologavdelning 85 D

Som arbetsterapeut träffar vi dig som är inlagd på neurologavdelningen och har en neurologisk sjukdom. Vi bedömer och tränar din förmåga i dagliga aktiviteter som att ta hand om dig själv, sköta hushållssysslor, fritidsaktiviteter och arbete eller studier. Vi utgår alltid ifrån dina svårigheter och önskemål.

Vid behov hjälper vi till att skapa en kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun för att du ska få hjälp med t.ex. hjälpmedelsutprovning eller bostadsanpassning. Vi kan även hjälpa till med att kontakta andra vårdgivare eller myndigheter.

Du som är patient på neurologmottagningen

Vi arbetsterapeuter träffar dig med neurologisk sjukdom efter remiss från någon av läkarna på neurologmottagningen. Vi bedömer dina förmågor i dagliga aktiviteter så som att ta hand om sig själv, sköta hushållssysslor, fritidsaktiviteter och arbete eller studier. Vi utgår alltid utifrån dina svårigheter och önskemål.

Vid behov hjälper vi till att skapa en kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun för att du ska få hjälp med t.ex. hjälpmedelsutprovning eller bostadsanpassning. Vi kan även hjälpa till med att kontakta andra vårdgivare eller myndigheter.