Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Arbetsterapi efter handkirurgi

Arbetsterapeuten hjälper dig med:

  • Utprovning och tillverkning av skenor (ortoser)
  • Rörelse- och greppträning
  • Känseltest och behandling av överkänslighet efter nervskada
  • Behandling av ärr och svullnad
  • Utprovning och/eller information om grepphjälpmedel

Utprovning och tillverkning av skenor (ortoser)

När du har opererat din hand behövs ofta en skena som stöd, skydd eller behandling. Arbetsterapeuten tillverkar skenor och provar ut stödbandage i samråd med läkaren. Ibland behövs en skena för att skapa bästa förutsättningar inför en operation. Vissa skador och sjukdomar kan behandlas med en skena i stället för operation.

Rörelse- och greppträning

Ofta behövs träning för att återfå rörlighet och styrka i handen efter en operation. Du får instruktion om hemträning. Återbesök behövs oftast för uppföljning av hur rörligheten utvecklas.

Känseltest och behandling av överkänslighet

Nerver som skadats kan läka eller växa ut igen, men det tar ofta lång tid. Arbetsterapeuten mäter din känsel vid olika tidpunkter efter en nervskada. Det går då att bedöma och följa nervens återhämtning. Ibland kan ett skadat hudområde bli känsligt för beröring (hyperestesi). Det kan då hjälpa att systematiskt utsätta området för känselintryck, så kallad "härdning". Arbetsterapeuten instruerar dig att själv utföra denna behandling.

Behandling av ärr och svullnad

Ärren efter en operation eller skada kan ibland efter en tid bli strama, ömma eller upphöjda. Olika silikonmaterial kan användas för att mjuka upp och göra dina ärr slätare. Vi kan också tillverka tryckplattor eller skenor som påverkar ärren.

Långvarig svullnad i handen leder ofta till ökad stelhet. Du kan använda en så kallad kompressionshandske som motverkar svullnad genom att den ger tryck mot huden. För svullnad i fingrar används fingerstrumpor eller fingerlindor.

Grepphjälpmedel

Vid smärta, nedsatt kraft eller rörlighet i handen kan du ha svårt att klara dina dagliga sysslor. Arbetsterapeuten kan då visa och ge dig råd om grepphjälpmedel som underlättar.