Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ansiktsförlamning (Facialispares)

Nerverna i ansiktet kontrollerar våra ansiktsuttryck så att vi till exempel kan le, blinka och röra ögonbrynen. Dessa funktioner har inte bara betydelse för våra ansiktsuttryck och vår kommunikation, utan påverkar även vår förmåga att äta, prata och sluta ögonen.

För patienter som lider av ansiktsförlamning kan förlusten av någon eller alla dessa funktioner påverka livskvaliteten. Dessa patienter besväras till exempel av dregling, oförmåga att sluta ett eller båda ögonen och förändrat utseende. Tillståndet kan inte bara påverka ansiktets funktionalitet men kan också allvarligt påverka självförtroendet.

Skador på ansiktets nerver kan vara medfödda eller förvärvade. Medfödda ansiktsförlamningar kan påverka en eller båda sidorna av ansiktet. Förvärvade ansiktsförlamningar uppstår på grund av trauma, inflammation, infektion eller efter tumöroperation i huvud-halsområdet. Även om det finns tillstånd där ansiktsförlamningen går tillbaka med tiden och funktionen gradvis återkommer, så är kirurgi ofta nödvändigt för att återställa ansiktsfunktionen. Kirurgins primära mål är att återskapa symmetri vid leende samt möjliggöra slutning av ögonlocken för att skydda ögat.

Vid Akademiska sjukhuset behandlas alla typer av ansiktsförlamningar inkluderande medfödda, förvärvade, tillstånd efter tumöroperation och vid Möbius syndrom. För att komma till facialisparesteamet behövs läkarremiss på vilken det framgår vilken utredning som gjorts och vilken behandling som givits. Det innebär att vi inte tar emot egen vårdbegäran eller med ett annat uttryck egenvårdsremiss.

Bedömning

Vid nybesök till facialisparesteamet görs en individuell bedömning och vi kommer överens om vilken behandling som är lämplig för just dig; kirurgi, fysioterapi eller botulinumtoxin. Ofta blir det en kombination av fler än en behandlingsmetod där den vanligaste är fysioterapi i kombination med botulinumtoxininjektion. En kombination som visat ge goda resultat då de kompletterar och förstärker varandra. Förutom journalföring dokumenterar vi genom att ta foton och filma ansiktet.

Behandlingsmetoder

  • Fysioterapi - övningar och stretchning av ansiktsmuskler
  • Botulinumtoxininjektion - har en avslappnande effekt på spända muskler genom att nervimpulsen till muskeln blockeras
  • Botulinumtoxininjektion + fysioterapi – en kombination som visat ge goda resultat då de kompletterar och förstärker varandra.
  • Rekonstruktion

Så går det till

Botulinumtoxininjektion och fysioterapi kan ofta erbjudas vid nybesöket, därefter planeras uppföljande besök.

Rekonstruktion vid ansiktsförlamning

Om operation är aktuellt går läkaren igenom operationsteknik, förväntat resultat, risker samt komplikationer som kan vara förenade med en operation.

Behandlingen anpassas efter patienten genom att använda olika rekonstruktionsmetoder såsom:

  • Nervrekonstruktion: nervsuturering, nervtransplantation och nervtransferering.
  • Dynamisk ansiktsrekonstruktion: fri vävnadsförflyttning (gracilis-muskeln flyttas som funktionell enhet), förlängning av temporalismuskeln.
  • Ögonslutning: överföring av temporalismuskel, guldviktsimplantat.
  • Operationer med statiska resultat: transplantation av fascia-lata, endoskopiskt ansiktslyft.
  • Kompletterande behandlingar: kantopexi, tarsorafi, fettransplantation.

Kriterier för kirurgi

För att minska risker samt komplikationer vid kirurgiska ingrepp har vi kriterier som du måste uppfylla. Du ska vara nikotinfri i minst 6 veckor före operationen samt ha ett BMI (Body Mass Index) som understiger 30.

Så går det till

När du uppfyller kriterierna för operation kommer du att kallas till operation. I kallelsebrevet får du information om hur du ska förbereda dig vad gäller mat/dryck, hygien samt mediciner. Du får träffa narkosläkare samt kirurg på operationsdagen innan själva operationen sätter igång.

Operationen

Beroende på vilken typ av kirurgi så kan operationen komma att ske antingen i dagkirurgi, vilket betyder att du får åka hem samma dag, eller inom slutenvård som innebär att du ligger kvar en natt. Vid hemgång får du instruktioner om eftervård efter operation. Du kan även få gå hem med kvarstående drän som avlägsnas efter ett par dagar. Sjukskrivningstiden varierar 1 – 4 veckor beroende på typ av operation och om du har ett fysiskt krävande arbete. Efter operationen kommer du på ett återbesök till sjuksköterskemottagningen inom 2 veckor och därefter till operatören efter 1–3 månader.