Uppsala centrum för cystisk fibros

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss – dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 27 60

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 8-16.30
Fredagar 8-14

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Till oss kommer barn och vuxna med cystisk fibros. Vi diagnostiserar, behandlar och följer upp med regelbundna kontroller av sjukdomen.

Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som leder till andningsbesvär, upprepade infektioner och som försvårar näringsupptaget i tarmen, vilket leder till dålig viktuppgång och bukbesvär. Här finns också en specialistmottagning för patienter i alla åldrar med flimmerhårssjukdom, PCD. Dessa patienter har ofta en lungproblematik som påminner om CF. Uppsala centrum för cystisk fibros är ett rikscentrum och vi arbetar främst gentemot mellersta och norra Sverige. Här arbetar läkare, specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och kuratorer.

Information från Uppsala CF-center angående coronavirus covid-19

Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens webbsida som uppdateras regelbundet.  

Allmänna hygienrutiner är det allra viktigaste för minimera risk för smitta; tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder, undvik att ta i hand samt att röra dig själv i ansiktet innan handtvätt. Då CF-patienter är en riskgrupp för allvarligare infektion rekommenderar vi att ni om möjligt undviker kontakt med människor som har förkylningssymtom, undviker större folksamlingar samt kollektivtrafik.

Utöver detta så är det viktigt att du tar de läkemedel som din läkare ordinerat samt är noga med din andningsgymnastik. 

Se till att du som CF/PCD patient har mediciner hemma för 1-2 månader, inklusive en antibiotikakur (tabletter/inhalation). Du som kommer på ett fysiskt besök på mottagningen, ta med en färsk sputumodling hemifrån. Har du ett inbokat besök på CF mottagningen och har nytillkomna luftvägsbesvär så ring till oss innan så gör vi troligen om ditt fysiska besök till ett videobesök.

Om du har ökade luftvägssymtom och tror du blivit utsatt för smitta så kan det bli aktuellt med provtagning. Kontakta i så fall 1177 eller läs mer på 1177.se.

Riksförbundet för cystisk fibros (RFCF) uppdaterar sin information kring coronaviruset på sin webbsida. De har regelbundna webinarier (digital frågestunder) om covid-19.

För individuella frågor, ring till CF-mottagningen 018-611 27 60.