Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Barn- och ungdomspsykiatrins förstärkta öppenvård

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

018-611 91 04

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16

Besöksadress

Daghammarskjölds väg 13, Uppsala

 Hitta till besöksadress

Inom mottagning för förstärkt öppenvård ingår teamen intensiv kontextuell behandling, kontextuella insatser för autism/ADHD och dialektisk beteendeterapi (DBT).

Intensiv kontextuell behandling (IKB)

Teamet är samägt av socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.

Barn/ungdomar mellan 11-18 år som skadar sig själva och där risken för självmord är hög kan få stöd av IKB-teamet. I IKB-teamet arbetar familjebehandlare och individualbehandlare. Syftet att undvika att ungdomen ska bli placerad på en institution eller inlagd inom den psykiatriska slutenvården.

IKB-teamets insatser är riktade både till barnet och familjen. Behandlingen sker ofta i hemmiljö, i nära samarbete med skola, socialtjänst och verksamheter inom regionen. Behandlingen pågår upp till sex månader.

Kontextuella insatser för Autism/ADHD (KIA/A)

Teamet riktar sig till familjer med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kombinerat med en psykiatrisk/beteendemässig problematik som leder till att många delar av livet inte fungerar.

I teamet finns flera professions-/kunskapsperspektiv som används för att kartlägga och skräddarsy insatser för varje familj. Varje familj har två behandlare utsedda som arbetar aktivt och i direktkontakt med familjen men genom teamarbetet genomsyras insatsen av fler perspektiv.

Insatsen sker delvis i hemmiljö och pågår i 6 månader. Under insatsen hålls tre SIP/nätverksmöten med en ett uppföljande möte tre månader efter avslut.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

DBT står för Dialektisk Beteendeterapi och är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi och syftar till att hjälpa ungdomar att bättre hantera starka känslomässiga reaktioner och starka destruktiva impulser.

Teamet riktar sig till ungdomar från 13 års ålder med emotionell instabilitet och självdestruktiva beteenden såsom självskador och suicidalitet. För vuxna krävs att man uppfyller kriterierna för Emotionellt Instabil Personlighetsstörning (EIPS) för att DBT ska erbjudas. För ungdomar görs en bedömning utifrån de enskilda symtom och problem hos varje individ som liknar och helt eller delvis sammanfaller med kriterierna för EIPS. 

Behandlingens effektivitet har starkt forskningsstöd och omfattar såväl individuell psykoterapi som färdighetsträning i grupp och föräldrautbildning. Normalt sett pågår behandlingen i upp till ett år.