”Att vara sjuksköterska handlar om att våga lita på sig själv.”

Klara sjuksköterska.

En anledning till varför Klara valde att jobba på Akademiska är KUÅ. Det står för kliniskt utvecklingsår och innebär att nyexade sjuksköterskor träffas varannan vecka på kliniskt träningscenter, KTC, för att delta i föreläsningar, träning, simuleringar och reflektion – allt för att göra steget mellan studier och yrkesliv kortare.

— Det var jättekul att lära sig nya saker och träffa kursare och kollegor i samma situation. Det var ett välkommet andrum när allt var helt nytt.

Som nyexad sjuksköterska har Klara också en klinisk handledare, Babett, en erfaren sjuksköterska som jobbat i 20 år. Babett finns som mentor och extrastöd i det dagliga arbetet. Diagnoserna på barnen kan vara många och Klara kan alltid diskutera kliniska frågor med henne. Babett ger direkt feedback, hon visar att hon tror på Klara och puffar henne i rätt riktning.

— Första gången en bebis slutade andas blev jag så rädd. Det gick bra men efteråt funderade jag på om jag verkligen är en bra sjuksköterska, räcker jag till? Då tog Klaras handledare sig tid för att peppa och coacha, och var tredje månad sitter de ner och går igenom Klaras mål, utmaningar och hinder. Deras samtal rör inte bara kliniska frågor utan även tankar kring själva sjuksköterskerollen. Det kan till exempel vara tufft att vara ung och ledare för ett team eller att bemöta och undervisa barnens familjer. Att vara
sjuksköterska handlar mycket om att våga lita på sig själv. 

Klara berättar att hon jobbar på en avdelning där alla hjälper och uppmuntrar varandra.

— Alla är måna om att jag, som ny, både ska lära mig och må bra. Jag är kanske inte den bästa sjuksköterskan ännu, men alla är engagerade i att jag ska bli det. Det bygger mitt självförtroende.