”Här stöter jag på nya utmaningar varje dag. Möjligheterna är oändliga.”

Ellen sjuksköterska.

Ellen liknar första tiden som sjuksköterska vid en berg- och dalbana. Men KUÅ, kliniskt utvecklingsår, minskade glappet mellan utbildning och verklighet. Som nyutexaminerad sjuksköterska på Akademiska tillbringade hon två dagar varannan vecka på vårt kliniska träningscenter. Efter en bra start har Ellen fortsatt att utveckla sig.

— Det är ett tufft arbetsklimat med högt tempo. Som ny gäller det att kunna utvecklas snabbt för att kunna ta hand om patienterna. Det krävs också att du som sjuksköterska tar ledarrollen i vårdteamet, är spindeln i nätet och länken mellan patient och läkare.

Ellen berättar hur hon i början brottades med dåligt självförtroende och känslan av att inte ha kontroll. Hon är tacksam över kompetenta kollegor som stöttade henne och ett öppet arbetsklimat på avdelningen.

— Och KUÅ var som en paus, ett forum med likasinnade som jag kunde bolla med. Vi kunde utbyta tankar och jag kunde få inspiration från andra avdelningar. Vi fick värdefulla utbildningar och simuleringar av akuta situationer.

Kvinnosjukvården på Akademiska bedriver avancerad tumörkirurgi. Ellen, som har varit sjuksköterska i två år, specialiserar sig nu inom kirurgisk vård och får betald utbildning på arbetstid.

— Det är viktigt för mig att få vara i framkant och här stöter jag på nya utmaningar varje dag. Tack vare att Akademiska är stort och behovet av specialisering ökar, är möjligheterna oändliga.