Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vår vision och verksamhet

Vårdpersonal tillsammans med patienter.
Vår vision och verksamhet

Vår vision, vår verksamhetsidé och vårt uppdrag

Vi jobbar ständigt för vår vision: att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Vi erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt längs hela vårdkedjan. Vårt uppdrag består av fyra delar: vård, forskning, utbildning och life science.

Här finns en lång tradition av att vara först, att ständigt sträva efter att bli bättre och ta alla tillfällen att lära. Det är bland annat därför vi är ett sjukhus med flera olika roller: länssjukhus, specialistsjukhus och universitetssjukhus med både utbildning och forskning.

Länssjukhus

Med placering i hjärtat av Uppsala tillhör vi Region Uppsala med cirka 350 000 upplänningar. Vi är ett länssjukhus utöver det vanliga eftersom vi erbjuder behandlingar mot sjukdomar bara ett fåtal sjukhus klarar av.

Specialistsjukhus

Vi erbjuder högspecialiserad vård som inom ett flertal områden är världsledande. Det gör att patienter söker sig till oss från hela Sverige och andra delar av världen. Faktum är att en tredjedel av våra patienter är hitresta från ett annat län, en annan sjukvårdsregion eller ett annat land.

Universitetssjukhus med utbildning och forskning

Forskning en självklar del av Akademiska sjukhusets roll som universitetssjukhus. Tillsammans med Uppsala universitet bedriver vi världsledande medicinsk forskning och utbildning av läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Akademiska sjukhuset har många olika roller och i vardagen flyter de olika rollerna ihop. På så sätt uppstår förutsättningen för, och förklaringen till, den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns här. Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Forskning och innovation i världsklass

I 300 år har vi satsat på att bedriva ledande forskning och innovation som förbättrar liv. Forskning pågår inom en mängd medicinska och vårdvetenskapliga områden på Akademiska sjukhuset. Inom flera verksamheter ligger vi i framkant, i såväl nationell som internationell jämförelse.

Vår strategi

I vår strategi beskrivs vår omvärld, våra utmaningar och särskilda förutsättningar som universitetssjukhus. Viktigast av allt är fyra prioriterade områden där vi gemensamt behöver kraftsamla för att ta ytterligare kliv mot vår vision. Vi kallar dessa områden för våra förflyttningar – eftersom vi tillsammans ska ta oss från ett nuläge till ett önskat nytt läge. Förflyttningarna påverkar alla uppdrag och perspektiv, hela sjukhuset och alla medarbetare.