Vår vision och verksamhet

Vår vision och verksamhet

Vår vision, vår verksamhetsidé och vårt uppdrag

Vi jobbar ständigt för vår vision - att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna och att alltid bidra till ett bättre liv. Vi erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt längs hela vårdkedjan. Vårt uppdrag består av fyra delar: vård, forskning, utbildning och life science.

Här finns en lång tradition av att vara först, att ständigt sträva efter att bli bättre och ta alla tillfällen att lära. Det är bland annat därför vi är ett sjukhus med flera olika roller: länssjukhus, specialistsjukhus och universitetssjukhus med både utbildning och forskning.

Länssjukhus

Med placering i hjärtat av Uppsala tillhör vi Region Uppsala med cirka 350 000 upplänningar. Vi är ett länssjukhus utöver det vanliga eftersom vi erbjuder behandlingar mot sjukdomar bara ett fåtal sjukhus klarar av.

Specialistsjukhus

Vi erbjuder högspecialiserad vård som inom ett flertal områden är världsledande. Det gör att patienter söker sig till oss från hela Sverige och andra delar av världen. Faktum är att en tredjedel av våra patienter är hitresta från ett annat län, en annan sjukvårdsregion eller ett annat land.

Universitetssjukhus med utbildning och forskning

Sedan 300 år tillbaka bedriver vi klinisk forskning i nära samarbete med Uppsala universitet. Vi har en stor bredd av verksamheter och erbjuder utbildning och forskning av högsta kvalitet. Varje år utbildas cirka 2000 personer hos oss.

Forskning och innovation i världsklass

I 300 år har vi satsat på att bedriva ledande forskning och innovation som förbättrar liv.