Vår nya arbetstidsmodell

Om arbetstidsmodellen

Det här är en arbetstidsmodell för dig som är sjuksköterska, barnmorska, undersköterska eller skötare i verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt. Modellen innebär att varje schemaperiod har ett bestämt antal poäng som ska uppnås. Det är en poängmodell som tagits fram lokalt för ökad flexibilitet och större möjligheter till återhämtning. Det ska löna sig att arbeta obekväma pass, helt enkelt.

Hur fungerar modellen?

  • Tiden du arbetar poängsätts.​
  • Varje schemaperiod har ett bestämt antal poäng som ska uppnås.​
  • Alla arbetspass ger poäng.​
  • Kvällar, nätter och helger är värda mer än vardagar och dagtid.​
  • Poängen beskrivs i en poängtabell.

Poängen med modellen

Vad är poängen med modellen?

Varför berörs bara Akademiskamodell 1?

Vad ger höga poäng?

Några exempel

Arbetstidsmodellen Fredrik.PNG

Arbetstidsmodellen Anna.PNG

ARbetstidsmodellen Shirin.PNG

Bakgrund

Vid en utvärdering av våra tidigare arbetstidsmodeller, de så kallade Akademiskamodellerna, påtalade både chefer och medarbetare att det fanns behov av förändringar. Detta gällde framförallt Akademiskamodell 1 som används inom verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt.


Vi har därför tagit fram en ny arbetstidsmodell som bättre motsvarar behoven inom verksamheter som kräver jämn bemanning dygnet runt. Den nya arbetstidsmodellen har införts på Akademiska sjukhuset under 2020 för sjuksköterskor och barnmorskor och kommer att införas under första halvan av 2021 för undersköterskor och skötare.