Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Tack och hej!

Tack och hej!

Nya spelregler för hyrbemanning

Nu förändras spelplanen och spelreglerna. Det är inte längre lika gynnsamt för dig som arbetar inom hyrbemanning. Här är några nyheter som är bra för dig att känna till:

  • Alla 21 regioner ingår i ett gemensamt avtal för upphandling av hyrpersonal.
  • Du måste ha arbetat i minst tre år för att få arbeta som bemanningspersonal hos oss.
  • Region Uppsala kartlägger bemanningspersonal som varit på samma arbetsplats i sex månader eller längre. Målet är att bemanningspersonal inte ska vara längre än sex månader på samma arbetsplats.
  • Om du tidigare varit anställd i Region Uppsala får du inte bokas om som inhyrd till en arbetsplats där du varit anställd.
  • Inga nya direktupphandlingsavtal kommer att tecknas från och med 1 februari 2024.

Tack!

Tack för allting som du inom hyrbemanning har gjort för våra patienter. Utan dig hade det inte gått. Men nu är det nya tider. Och vi behöver minska våra utgifter.

Andelen bemanningspersonal inom Akademiska sjukhuset ska minska med 90 %. Det kommer att påverka såväl patienter som alla som som jobbar här. Och det gör att vi måste säga tack och hej till bemanningspersonal som fenomen.

Och hej.

Det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Därför vill vi säga hej och välkomna dig till oss under andra former. Vi hoppas att du ska vilja ta anställning och bli en del av Akademiska sjukhuset.

Vill du säga hej till ett erbjudande på Akademiska? Prata med din chef.

 Säg hej

Vi erbjuder dig:

  • Trygg anställning – i osäkra tider. Som anställd på Akademiska sjukhuset i Region Uppsala kan du känna dig trygg med att du får en stabil och säker arbetsgivare.
  • Förmåner – föräldratillägg, sjuklön, friskvårdsbidrag på 2 500 kronor
    om året, extra pension är några av förmånerna som ingår i ett av Sveriges bästa kollektivavtal.
  • Oändlinga utvecklingsmöjligheter – Akademiska är en hel värld av kunskap och erfarenheter. Inom våra väggar ryms ett helt yrkesliv. Här blir du en del av världsledande forskning och innovation.

Tips! Prata med din närmaste chef om du vill veta mer om avdelningens förmåner och utvecklingsmöjligheter.

Planen för 2024

Så här ser planen ut för utfasningen av bemanningspersonal på Akademiska sjukhuset. Den 30 november 2024 kommer 90 % av dagens bemanningspersonal vara avslutad.

Tidplan.PNG