"En kampanj som bara speglade positiva saker och framställde Akademiska som en arbetsplats utan några problem skulle inte kännas trovärdig."

Inga.PNG

"Att möta människor med psykisk ohälsa och få möjlighet att vara en del i deras återhämtning är för mig både stimulerande och meningsfullt. Det finns många förutfattade meningar om psykiatrin och hur det är att jobba med människor med svår psykiatrisk problematik. Jag blev själv positivt överraskad när jag började arbeta som sjuksköterska på en psykiatrisk vårdavdelning och fick se kompetensen och medmänskligheten hos mina kollegor. Jag tycker att det är viktigt att psykiatrin lyfts fram så att fler ska våga prova på att jobba inom den psykiatriska vården.

Jag tror att folk vet om att det är ett ansträngt läge på Akademiska med personalbrist och tung arbetsmiljö. En kampanj som bara speglade positiva saker och framställde Akademiska som en arbetsplats utan några problem skulle inte kännas trovärdig. Vi behöver fler kollegor som vågar lyfta problemen så att man kan jobba för en förändring."
Inga Larsson, specialistsjuksköterska, affektiv mottagning 3.