"Det är viktigt att ge en nyanserad bild så att man kan förbereda sig på de utmaningar som finns"

jani.PNG

"Jag valde att medverka i den här kampanjen för att jag känner stolthet över min arbetsplats. Jag tycker det är viktigt att lyfta det positiva som händer på sjukhuset. För mig handlar kampanjen om förtroende. Det är givetvis inte bara guld och gröna skogar att vara chef inom sjukvården - därför är det viktigt att ge en nyanserad bild så att man kan förbereda sig på de utmaningar som finns"
Jani Sundqvist, avdelningschef hjärtintensivvårdsavdelning 50G