"Bakom kulisserna kämpar vi för att förbättra människors hälsa och rädda liv, glöm inte bort det."

"Vi gör så mycket mer än att bara ha långa väntetider, pressade scheman och lokalbrist. Den bilden media speglar är inte den bild jag har fått under mina år på Akademiska. Det kan vara svårt för en utomstående att bilda sig en egen uppfattning när media ofta speglar något negativt. Låt oss stå för våra brister och låt människor bilda sig en egen uppfattning. Bakom kulisserna kämpar vi för att förbättra människors hälsa och rädda liv, glöm inte bort det. Jag valde att ställa upp i denna kampanj för att få dela med mig av dessa tankar.

Vi som jobbar inom Akademiska känner nog till de brister som finns och att vi är långt ifrån en perfektion. Brist på lokaler, personal och stressiga scheman är sant. Avancerad intensivvård, pacemaker-behandlingar, ultraljud, forskning, utveckling och ett varierande jobb är också en sanning. Det är därför det blir unikt, roligt och spännande att jobba på denna arbetsplats trots de brister som finns".

- Amaret Schäfer, Biomedicinsk analytiker på klinisk fysiologi.