Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

"Att man lyfter fram saker som väger upp mot det dåliga tycker jag är väldigt fint."

"Jag valde att ställa upp i den här kampanjen för att kunna ge en ärlig bild av hur det är på min avdelning. Många kan tycka att det känns läskigt att jobba med barn och speciellt med så små barn. Att få ge en bild av hur det är att jobba här och visa att det inte alls är läskigt, utan unikt och givande, tror jag är det bästa sättet att rekrytera nya kollegor.

Jag tror att det är viktigt att man ger en bild av sjukhuset som reflekterar det läget som faktiskt råder här. Det är allt som oftast en pressad situation med hög arbetsbelastning och långa pass. Att man då lyfter fram att det mitt i kaoset finns saker eller situationer som ändå väger upp mot det dåliga tycker jag är väldigt fint."
Alexandra Andersson, sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen för tidigt födda, 95F