Auskultation och hospitering

Vill du auskultera eller hospitera?

Du får gärna komma till oss för auskultation eller hospitering. Kontakta chefen för den avdelningen du är intresserad av att besöka.