Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vill du veta mer om att arbeta på rehabilitering och smärtcentrum?

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om verksamhetsområdet i stort och känner dig osäker på vem du ska kontakta så kan du alltid ringa eller mejla Maria Westerberg.

018-617 19 63

Mejla Maria

Hälsoprofessioner

Arbetsterapi

Marie Stigsson, avdelningschef, 018-617 58 60
Mejla Marie

Marie Hansson Björk, avdelningschef, 018-611 52 59
Mejla Marie

Fysioterapi

Marie Stigsson, avdelningschef, 018-617 58 60
Mejla Marie

Geriatrisk och neurologisk rehabilitering

Marie Hansson Björk, avdelningschef, 018-611 52 59
Mejla Marie

Länslogopedi

Madeleine Holmkvist, avdelningschef, 018-6115320
Mejla Madeleine

Medicinsk och onkologisk rehabilitering

Andrea Lundkvist, avdelningschef, 018-611 52 84
Mejla Andrea

Psykosocialt behandlingsarbete

Andrea Lundkvist, avdelningschef, 018-611 52 84
Mejla Andrea

Rehabilitering inom hjärt-lungmedicin ortopedi och intensivvård

Marie Stigsson, avdelningschef, 018-617 58 60
Mejla Marie

Rehabiliteringsmedicin

Anna Åström, avdelningschef rehabiliteringsmedicinska avdelningen 85 C1
018-617 47 43
Mejla Anna

Karin Cloud Mildton, avdelningschef rehabiliteringsmedicinska mottagningen och specialistrehabiliteringsenheten
018-617 37 26
Mejla Karin

Smärtcentrum

Maria Westerberg, avdelningschef neuromodulationsmottagningen
018-617 19 63
Mejla Maria

Ann-Charlotte Meuller Danielsson, avdelningschef smärtmottagningen vid Akademiska sjukhuset och smärtrehabiliteringsavdelningen
018-611 29 47
Mejla Ann-Charlotte