Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Det bästa med avdelningen är variationen

Ett fotografi på Fannie som är sjuksköterska

Vad heter du, vad har du för befattning och vilken avdelning jobbar du på?

Jag heter Fannie Blomqvist och jobbar som sjuksköterska på kirurgavdelning 70E.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag började på avdelningen mars 2019 och jobbade extra som undersköterska efter att ha blivit tipsad om avdelningen av en kurskamrat. När jag tog examen i januari 2020 trivdes jag så bra så jag fortsatte. 

Vad bedriver ni för vård på den avdelning där du arbetar?

På avdelning 70E arbetar vi med kärlkirurgi samt kirurgisk akutsjukvård och trauma. De kärlpatienter som kommer till oss opererar bland annat aneurysm, kärlförträngingar, kärlskador eller medfödda kärlmissbildningar. Kärlpatienterna kommer både som planerade inläggningar men också som akuta inläggningar från vår kärlmottagning eller akutmottagningen. De akuta kirurgpatienterna kommer från akutmottagningen och diagnoserna kan vara bland annat blindtarmsinflammation, gallbesvär, bukspottskörtelinflammation, magsår eller trauma.

Vad är det bästa med er avdelning? Varför trivs man hos er?

Det bästa med avdelningen är variationen. Variationen av diagnoser, av arbetsuppgifter och av de människor man möter. Varje arbetspass innebär nya utmaningar och möjligheter till att fortsätta utvecklas. 

Berätta om vad som får dig att trivas med ditt yrke.

Att känna att jag gör något värdefullt. Jag tror ingen som jobbar inom sjukvården kan säga att det inte är tufft. Att ge av sig själv och att fatta rätt beslut i olika situationer kan vara svårt. Men tacksamheten som majoriteten av patienterna uttrycker ger ett driv till att fortsätta. 

Vilka utmaningar har du i ditt arbete?

Att hinna göra allt man vill för varje enskild patient med den begränsade tid som är.

Är det något speciellt du ser fram emot just nu?

På 70E finns möjligheten att kombinera jobbet på avdelningen med till exempel kärlmottagningen och kärllaboratoriet. Sedan en kort tid tillbaka startades ett projekt att utbilda avdelningspersonal till att assistera vid lättare kärlingrepp på operation. Detta på ingrepp som inte kräver narkos. Jag är en av personerna som fått möjlighet att vara med och starta upp projektet och ser fram emot att fortsätta utvecklas och se projektet växa.