Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Allmängenetiska mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 59 40

Besök oss

Besöksadress

Klinisk genetik, Rudbeck laboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20

 Hitta till ingång

Hit remitteras och handläggs alla övriga konsultationer. Exempel är, utredningar som avser misstänkt ärftliga sjukdomar i familjen, utredningar av sjukdomar i muskler eller bindväv eller infertilitet och barnlöshet.

Ni erbjuds besök för genetisk vägledning i form av informationssamtal samt ställningstagande till genetisk utredning. I genetisk vägledning ingår information om behandling, förebyggande åtgärder samt handläggning. I vissa fall utförs familjeutredning. För att komma till vår patientmottagning tar vi med fördel emot på remiss. Remiss underlättar uppföljningen och kan utfärdas av husläkare eller annan specialistläkare.

Kvalitetsregister på klinisk genetik

Klinisk genetik registrerar uppgifter om patienter i Nationellt onkogenetiskt kvalitetsregister, NOGA samt i Raraswed.

 Läs mer om våra kvalitetsregister