Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ackreditering

Vår verksamhet är kvalitetssäkrad och ackrediterad av SWEDAC enligt SS-EN ISO 15189.

Ackrediteringsinformation Swedac

Laboratorier som ingår i Ackrediteringsnr: 1319 Region Uppsala är Enköping och Uppsala.

Ackrediteringens omfattning

Viktig information angående laboratoriets ackrediteringsstatus vid elektronisk överföring av svar

Akademiska laboratoriet utför analyser enligt ackrediterad metod, och med förväntad noggrannhet, när sådant alternativ finns. Se respektive sektions förteckning över ackrediteringens omfattning.

Vid elektronisk överföring av svar där korrekt överföring av ackrediteringsstatus inte kan erbjudas är svaret inte att betrakta som ackrediterat.

Laboratoriet kan vid behov leverera en rapportutskrift med information om ackrediteringsstatus. Kontakta analyserande laboratorium.