Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95 E

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 58 20

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Till oss kommer barn och ungdomar för utredningar och behandlingar.
Många barn och ungdomar med kroniska sjukdomar kommer hit för
årskontroller och vi behandlar och utreder också akut sjuka barn som är i behov av sjukhusvård.

Hos oss arbetar barnsjuksköterskor, sjuksköterskor och läkare med bred barnmedicinsk kompetens. Sjukgymnaster, dietister, sjukhuslärare, förskolepedagoger, lekterapeuter och andra personalgrupper är knutna till vår avdelning. Varje vecka får barnen hos oss besök av våra sjukhusclowner.

Föräldrar och anhöriga är centrala i vården av barnen och all personal strävar efter att göra barnen och deras anhöriga delaktiga i utredningar och behandlingar.

På avdelningen finns en lekhörna och ett litet bibliotek och i närheten finns skolan och lekterapin, där man kan leka, titta på film, spela dator eller kanske vara ifred i tonårsrummet.

Ofta samarbetar vi med personal som har specialkompetens inom det aktuella området i utredningen och till vår hjälp finns hela barnsjukhusets och Akademiska sjukhusets samlade resurser. Det innebär att vi kan erbjuda en mycket hög kompetens och kvalitet på vården.