Geriatriska akutvårdsavdelningen 30 A

Telefon

018-611 70 03

Besök oss

Besökstider
Mån - Sön 14-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset Ing 30, 7 trappor

Geriatriska akutvårdsavdelningen 30 A är en avdelning med 26 vårdplatser. De patienter som kommer till avdelningen är vanligen 65 år och äldre och har ofta flera grundsjukdomar. Den vård som bedrivs spänner mellan akut omhändertagande till rehabilitering och utskrivningsplanering.

Patienterna kommer på remiss från övriga sjukhuset, mobila äldreakuten, äldrevårdsenheten och akutmottagningen. Vi har även direktintag vilket innebär att ambulanssjuksköterskan kan ta kontakt med avdelningsläkaren och att den äldre patienten kan läggas in direkt på avdelningen, utan att först passera akutmottagningen.

I det dagliga arbetet samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, apotekare, dietist och kurator för att tillsammans ge patienten individuellt anpassad vård, behandling och planering.