Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig
Läkaren Mattias tittar in i kameran
"Att jobba med nyfödda som är sjuka ger ett otroligt engagemang" Mattias, läkare

Vad heter du och vad jobbar du med? 

Jag heter Mattias Kjellberg och jobbar som läkare på intensivvårdsavdelningen för nyfödda. Avdelningen innehåller flera andra delar än bara den rena intensivvården. För mig som läkare innebär det även arbete med läkaruppgifter på BB, mottagning och luftburen intensivvård.

Du jobbar även inom luftburen intensivvård - berätta mer om det och hur det hör ihop med avdelningen. 

Ja, det stämmer! Jag har transporterat sjuka bebisar i snart 20 år och här på Akademiska sjukhuset de senaste 10 åren. I barnsjukhusets uppdrag ingår det att bemanna ett transportteam för luftburen intensivvård, med uppdrag över hela landet. Det handlar om att vi ska kunna ha en vårdplats med utrustning och kompetens för att vårda nyfödda barn under en transporten mellan sjukhus.
Vår sjukvårdsregion Mellansverige är geografiskt ganska stor. Det är drygt 20 000 förlossningar per år utspritt, där delar av nyföddvården är centraliserad hit till Akademiska. Den kompetens som patienten bedöms ha vid sin sida under vårdtiden ska även finnas under den perioden den transporteras från ett annat sjukhus till oss på Akademiska. Min roll som läkare är att kunna erbjuda det under resans gång.

Hur skulle du beskriva avdelningen du jobbar på?

Vi är som en maskin som går dygnet runt; oavsett tid på dygnet eller veckodag har vi alltid samma kompetens på plats. När allt flyter på och man känner sig som en kugge i maskineriet är det väldigt häftigt att arbeta här. Vi har tätt samarbete mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, jämfört med på andra ställen där man jobbar mer parallellt. Jag tror vi har insett att vi är ganska värdelösa om vi inte delar med oss av de kunskaper vi har. Därför använder vi hela teamets yrkesskicklighet och alla är en del i att bedöma. Det gör att vi kan se patienten med lite olika ögon och erfarenhet och då kan vi skräddarsy insatserna.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Som all sjukvård så är det stort värde i att få komma nära människor i svåra situationer och vara en del i något som är viktigt för dem under en period i deras liv. En annan del som jag tycker är viktig att ta upp igen är teamarbetet; att vara en kugge i maskineriet som ångar på varje dag, året runt. Sedan är det fascinerande att arbeta med små barn för de har så väldigt lätt att återhämta sig.

Finns det något som är extra tungt eller utmanande?

Bebisar har en tendens att kompensera tills de inte kan kompensera längre och då blir fallet också ganska hastigt. Att förstå att det här inte ser så illa ut, men är på väg att bli illa – det är det mest utmanande i mitt jobb. Sedan är det som i all sjukvård, när det inte går bra för patienterna, då är det tråkigt och sorgligt. Det är alltid tungt att möta familjens sorg även fast man har gjort allt man kan.

Vad skulle du säga till någon som är intresserad av att börja jobba på intensivvårdsavdelningen för nyfödda?

Om du vill jobba med nyfödda som är sjuka så får du här ett otroligt engagemang och stort kunnande i omhändertagandet av den här patientgruppen. Det finns alla möjligheter att få lära sig och utvecklas, oavsett vilken profession man har. Vården är också varierad så på sikt kan du hitta ett område som du tycker är extra intressant.   

 Jobba med oss